Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden rakenteistaminen

Hankkeen toteutusaika: 19.12.2012 - 31.12.2013

Opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden rakenteistaminen -hankkeessa ammatillisten perustutkintojen perusteet muunnetaan nykyisistä tekstimuotoisista asiakirjoista Excel-muotoon.

Muuntotyö on osa Opetushallituksen Oppijan palvelukokonaisuus -ohjelmistokehittämisprojektia, jossa rakennetaan eOpetussuunnitelmat ja -tutkinnot palvelu. Valmistuttuaan eOpetussuunitelmat ja -tutkinnot palvelu edistää ja vahvistaa opetussuunnitelmien kehittämistä, seurantaa ja arviointia.

Tavoitteet

Ammatillisten perustutkintojen (52 kpl) perusteiden muuntaminen nykyisistä tekstimuotoisista asiakirjoista Excel-muotoon. Uusi rakenteisena tuotettu aineisto tallennetaan myöhemmin fyysiseen tietovarantoon. Tämän hankkeen kokonaistavoitteena on määritellä ja kuvata opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteille rakenteinen tietomalli, jonka mukaisesti perusteet vastaisuudessa laaditaan.

Hankkeen päätoteuttaja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, koordinaattori
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

Pia Tolonen

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg 

 

Päättyneet hankkeet / 2013 päättyneet hankkeet / Opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden rakeintaistaminen (2012-2013) Tulosta sivu