Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Monikanavaistuvan viestinnän osaamistarpeet

Hankkeen toteutusaika: 1.11.2012–31.5.2013

Monikanavaistuvan viestinnän osaamistarpeet -hankkeessa tehdään tekniikan ja liikenteen koulutusalaan kuuluvan graafisen ja viestintätekniikan opintoalan sekä kulttuurin koulutusalaan kuuluvan viestintä- ja informaatiotieteiden opintoalan osaamistarpeiden selvitys.

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään yhdessä työelämän kanssa, millaisia ovat monikanavaistuvan viestinnän vaatimat osaamistarpeet viestintäammateissa. Selvityksessä tarkastellaan sellaisia viestintäammattien työtehtäviä, joiden ammattitaitovaatimukset vastaavat ammatillisten tutkintojen tuottamaa osaamisen tasoa. Jatkumoiden ja tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittämiseksi selvitetään myös ammattikorkeakouluissa annettava monikanavaistuvaan viestintään liittyvä koulutus ja sen kehitysnäkymät.

Tavoiteltavat tulokset 

Hankkeen tuloksena muodostuu ehdotus monikanavaistuvan viestinnän edellyttämistä osaamistarpeista viestintäammateissa. Osaamistarpeet yksilöidään ammattitaitovaatimuksiksi tutkintotyypeittäin ja tutkinnoittain (nykyinen tutkintorakenne / mahdollinen uusi viesintäalojen tutkinto). Esityksessä huomioidaan myös osaamisen täydentämisen tarpeet.

Yhteistyötahot

Opetushallitus
Alan yritykset ympäri Suomea
Alan tutkintotoimikunnat
Ammattikorkeakoulut

Vastuuhenkilö 

Painoviestinnän kouluttaja Vesa Iltola

Rahoittaja 

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg 

 

Päättyneet hankkeet / 2013 päättyneet hankkeet / Monikanavaistuvan vietinnän osaamistarpeet (2012-2013) Tulosta sivu