Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Keski-Suomen lukiohanke

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2010 - 31.10.2013

Keski-Suomen lukiohanke tiivistää maakunnan lukioiden yhteistyötä ja vahvistaa lukiokoulutuksen työelämäyhteyksiä.

Kehittämistyössä on mukana Keski-Suomen lukiokoulutusta järjestävät 16 kuntaa sekä niiden 23 lukiota. Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Tavoitteet

  • Kehittää ja vahvistaa lukiokoulutuksen työelämälähtöisyyttä.
  • Rakentaa yhteistoimintaa kehittäviä verkostoja maakunnallisesti ja paikallisesti.
  • Rakentaa lukioyhteistyölle ja lukiokoulutuksen kehittämiselle yhteisiä suuntaviivoja osana maakunnallista sivistyspalveluiden kehittämistä.

Tavoiteltavat tulokset

  • Opetushenkilöstön työelämään liittyvät tietotaidot ja ohjausprosessit paranevat.
  • Opiskelijoiden työelämätuntemus lisääntyy ja jatko-opintoihin siirtyminen helpottuu.
  • Yhteisten hyvien käytäntöjen jakaminen tehostuu.
  • Toimivat yhteistyöverkostot jatkavat lukiokoulutuksen kehittämistyötä.

Yhteistyötahot

Yhteistyötä tehdään muun muassa ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, kehittämisyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen ja työhallinnon kanssa.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Liisa Lamminsivu-Risku
Suunnittelija Mika Kangas
Suunnittelija Kerttu Pylvänäinen

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen kunnat ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Päättyneet hankkeet / 2013 päättyneet hankkeet / Keski-Suomen lukiohanke (2010-2013) Tulosta sivu