Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Harkinnanpaikka

Hankkeen toteutusaika: 1.2.2012–31.12.2013

Harkinnanpaikka-hankkeessa kehitetään toisen asteen ohjausmenetelmiä, joiden avulla voidaan ehkäistä opintojen keskeyttäminen sekä opinnoista eroaminen.

Tavoitteet

Harkinnanpaikka-hankkeen tavoitteena on opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen menetelmien kehittämisen ja monipuolistamisen avulla vahvistaa nuorten urapolkujen löytymistä, ehkäistä keskeyttämistä ja tukea opintojen loppuun saattamista sekä työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Ohjaushenkilöstön asiantuntijuus vahvistuu ja henkilöstö saa käyttöönsä uusia kokeiltuja menetelmiä. Alueellinen yhteistyö syrjäytymisen ehkäisemiseksi lisääntyy, eri toimijatahojen roolit selkeytyvät ja näin nuori ei häviä ohjauspalveluiden ulottumattomiin.

Tavoiteltavat tulokset

Hankkeessa luodaan opintojen uudelleen aloittamisen ohjausmalli: tilapäisen keskeytyksen jälkeen takaisin opintoihin palaavan opiskelijan ohjausmalli, jossa huomioidaan sekä opintojen eteneminen (Hops), että opiskelijayhteisöön takaisin ryhmäytyminen ja näin katkaistaan negatiivisen keskeyttämiskierteen muodostuminen ja sitoutetaan opiskelija opintoihin.

Lisäksi hankkeessa luodaan Harkinnanpaikka -toimintamalli: nonstop-periaatteella toimiva ohjauspysäkki, jonne opiskelija ohjataan, kun hän on eroamassa tai keskeyttämässä. Harkinnan vaiheessa opiskelijalle laaditaan määräajaksi räätälöity ohjelma. Elämänhallintaitoja ja ammatillisuuden vahvistaminen moniammatillisen ryhmän tuella, tarvittaessa oppilaitosmaisesta ympäristöstä irtautuen, luodaan positiivisia kokemuksia opintojen jatkamisesta. Toimintamallin avulla tuetaan opintojen jatkumista tai tarvittaessa sujuvoitetaan uuden tutkinnon aloittamista selkeyttämällä uravalintaa.

Osatoteuttajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kaupungin Nuorten Taidetyöpaja ja Sovatek-säätiö.

Hankkeen yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Projektipäällikkö Tuija Kirmanen

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus