Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

HOPSY - Aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä 2

Hankkeen toteutusaika: 12.6.2012-31.12.2013

HOPSY - Aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä 2 -hankkeessa kehitetään opinto-ohjauksen mittaristoa ja rakennetaan hyvinvoivan oppimisympäristön malli.

Tavoitteet 

Päätavoite opiskeluhyvinvoinnin edistäminen opetuksen, oppilaan ohjauksen ja opiskelijahuollon tiimityön malleja ja toimenkuviin liittyviä ohjausrooleja tarkentamalla.

Tavoiteltavat tuloksetOpiskelijakeskeinen, opiskelijan opintojen etenemistä tavoiteajassa tukeva ohjauksellinen toimintamalli. Hankkeessa keskiössä ryhmänohjaajuus ja sitä tukevat monipuoliset ohjaus- ja toimintamallit sekä työkalut.

Päätoteuttaja 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat/yhteistyötahot 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon koulutus OY WinNova

Hankkeen yhteyshenkilö

Opettaja Minna Kaukonen

Rahoittaja 

Opetushallitus