Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

School Initiave Centre - Café Culture

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2011–31.7.2013.

Café Culture -hankkeessa vertaillaan ja kehitetään oppilaitoksen järjestämää vapaa-ajan toimintaa ammatillisessa ja yleissivistävässä nuorten koulutuksessa.

Tavoitteet 

Hankkeessa perehdytään kumppanimaiden toisen asteen oppilaitosten tarjoamiin opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyviin aktiviteetteihin. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa niitä ovat esimerkiksi teatteri-, kuvataide-, musiikki- ja urheilukerhot. Puolassa vastaavaa toimintaa edustaa kokonaisvaltaisesti alueen matkailullista rikkautta hyödyntävä opiskelijatoiminta, jonka tavoitteena on hankkeen aikana työstää muun muassa “Swietokrzyskie – the Best Place to Visit” -projekti.

Hankkeen painopisteenä on opettajankoulutuksen ja opinto-ohjauksen keinojen hyödyntäminen opiskelijoiden aktivoimiseksi sekä opiskelijaprojektien tukeminen ja kehittäminen muun muassa sosiaalisen median avulla. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja opettajien aktiivisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia (vapaaehtoistyö, yrittäjyys, kansalaisvaikuttaminen, sosiaaliset taidot).
Hankkeessa korostuvat EU:n Lifelong Learning Programme -ohjelman (LLP) eurooppalaisista ja kansallisista painopisteistä erityisesti kansalaisaktiivisuus, yrittäjämäinen toimintatapa, vapaaehtoistyö sekä viestintä- ja tietotekniset taidot.

Café Culture kuuluu Comenius Regio -hankkeisiin, joilla edistetään kahden Euroopan maan samankaltaisten alueiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen päätoteuttaja 

Marshal’s Office of the Swietokrzyskie Voivodeship, Puola

Osatoteuttajat/yhteistyötahot 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Keski-Suomen liitto
EduCluster Finland Ltd.
Multicultural Centre Gloria

Hankkeen yhteyshenkilö 

Aino Malin

Rahoittaja 

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelman tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä.

Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

 

hankkeet_eu_elinikaisen.jpg