Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2008–30.6.2012

Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen toteutumista esiopetuksesta korkea-asteelle Keski-Suomessa. Hankkeessa jaetaan kokemuksia tekemällä oppimisen menetelmistä, kehitetään yrittäjyyskasvatuksen maakunnallista strategiaa ja rakennetaan Keski-Suomen yrittäjyyskasvattajien verkosto.

Tavoitteet

Yrittäjyyskasvatus tukee oma-aloitteisuuden ja vastuullisuuden kehittymistä ja luo mahdollisuuksia uusien yritysten syntymiselle.

Hankkeessa jaetaan kokemuksia ja levitetään tietoa tekemällä oppimisen menetelmistä, jotka soveltuvat eri ikävaiheisiin ja edistävät yritteliästä elämänasennetta. Tavoitteena on saada yrittäjyyskasvatuksen oppimisen menetelmät käyttöön, kuvata toimintamalleja ja rakentaa niiden avulla esi- ja perusopetuksesta korkea-asteen koulutukseen ulottuva yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuus. Ehjän opinpolun toimijoista rakentuu Keski-Suomen yrittäjyyskasvattajien verkosto.

Hankkeen tavoitteena on myös yrittäjyyskasvatuksen strateginen kehittäminen maakunnassa, ja sen tueksi uudistetaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma. Yhdessä muiden kehittämishankkeiden ja -toimien kanssa hankkeen tavoitteena on kehittää Keski-Suomesta nuoryrittäjyyden mallimaakunta.

Tavoiteltavat tulokset

  • Kootut ja kuvatut oppimisen eri vaiheisiin soveltuvat yrittäjyyskasvatuksen toimintamallit
    Yrittäjyyskasvattajien verkosto Keski-Suomessa
  • Yrittäjyyskasvatus on osa opettajien ammattitaidon kehittämistä ja opettajankoulutusta
  • Kehittyneet kuntakohtaiset yrittäjyyskasvatuksen toimintatavat
  • Alueellinen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja kehittämisohjelma

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

  • Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän yliopisto
  • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Hankkeessa on mukana myös keskisuomalaisia kuntia, yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita.

Koordinoija

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Niina Helin

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_ely_keskus.jpg

 

Päättyneet hankkeet / 2012 päättyneet hankkeet / Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku (2008-2012) Tulosta sivu