Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Yhdessä tekemällä

Toteutusaika: 9.3.2009 - 8.3.2012

Yhdessä tekemällä -hankkeessa kehitetään työpaikkaohjaajien perus- ja täydennyskoulutusta, opettajien työelämäosaamista sekä koulutuksen järjestäjien ja työelämän kumppaneiden välistä yhteistyötä.

Tavoitteet

 • kehittää alakohtaisia, koulutettavien tarpeisiin perustuvia työpaikkaohjaajien perus- ja täydennyskoulutusmalleja
 • lisätä työpaikkaohjaajien ja opettajien ohjaus-, arviointi- ja substanssiosaamista sekä opettajien työelämäosaamista
 • laatia työpaikkaohjaajien koulutuksen laatukriteerit ja hyödyntää niitä ESR -hankkeiden järjestämien koulutusten vertaisarvioinnissa
 • laatia työssäoppimispaikkojen laatukriteerit työelämän edustajan ja opettajien yhteisenä oppimisprosessina ja sisällyttää ne osaksi sekä työssäoppimispaikkojen että koulutuksen järjestäjien laatujärjestelmää.

Tavoiteltavat tulokset

Hankkeen tuloksena tuotetaan:

 • alakohtaisia koulutusmalleja työpaikkaohjaajien peruskoulutukseen
 • työpaikkaohjaajien koulutuksen laatukriteerit
 • vertaisarviointimalli työpaikkaohjaajakoulutuksen laadunvarmennukseen
 • malli työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteiseen täydennyskoulutukseen
 • työssäoppimispaikkojen laatukriteerit
 • hankkeen hyvän hallinnoinnin malli ja siihen liittyvä vertaisarviointi.

Hankkeen koordinointi

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun ammattiopisto

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän ammattiopisto, Hyvinvointi ja kulttuuriala 
 • Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä/Oulaisten ja Ylivieskan ammattiopistot

Hankkeen yhteyshenkilö

Vuokko Ahonen

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Opetushallitus

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg  

hankkeet_opetushallitus.jpg

Päättyneet hankkeet / 2012 päättyneet hankkeet / Yhdessä tekemällä (2009-2012) Tulosta sivu