Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Ylimaakunnallinen YES-keskushanke

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2010–1.9.2012

Tavoitteet:

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöesimerkkien kuvaaminen ja tuotteistaminen sekä kuvattujen oppimisympäristöjen levittäminen YES-keskusverkoston kautta.

Tavoiteltavat tulokset

  1. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjen ja oppimispaikkatoiminnan tilannekatsaus jo toimivissa YES-keskuksissa sekä YES-maakuntien ja oman maakunnan yrityksissä sekä perusasteen, lukioiden ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.
  2. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöesimerkit (fyysiset, liikkuvat ja virtuaaliset) YES-keskuksista, em. koulutusasteilta ja yrityksistä.
  3. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjen pilottiesimerkkien kuvaukset YES-keskuksista, em. koulutusasteilta sekä YES-maakuntien yrityksistä.

Hankkeen koordinointi:

Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri

Osatoteuttajat:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä

Projektipäällikkö Satu Mursula

Rahoittaja:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)