Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Vanhojen autojen kunnostaminen ja entisöinti

Hankkeen toteutusaika: 01.02.2010–30.06.2012

Vanhojen ajoneuvojen kunnostaminen ja entisöinti -hankkeessa luodaan edellytyksiä alan ammatillisen koulutuksen käynnistämiseksi Keski-Suomessa sekä rakennetaan valtakunnallinen entisöinnin ja kunnostamisen osaajien verkosto.

Tavoitteet

Tavoitteena on rakentaa alan koulutuskokonaisuus, jolla vanhojen ajoneuvojen entisöinti ja kunnostaminen saadaan osaksi toisen asteen ammatillista koulutusta. Samalla luodaan entisöinnin ja kunnostamisen valtakunnallinen sekä eurooppalainen yhteistyöverkosto ja hankintarengas.

Tavoiteltavat tulokset

Suomessa vanhojen autojen entisöintiä ja kunnostamista on tehty pääosin alan harrastajien voimin. Hankkeen tuloksena entisöinti ja kunnostustyö jalostuu ammattimaiseksi yritystoiminnaksi.

Hankkeen aikana kootaan valtakunnallinen osaajaverkosto, joka kattaa kaikki entisöinnin ja kunnostamisen erikoistumisalueet. Osaamista siirretään oppilaitoksiin ja kehitetään alan koulutusta, mikä lisää vanhan käsityöperinteen arvostusta ja säilymistä.

Hankkeen myötä Keski-Suomeen kehittyy vanhojen autojen kunnostamiseen ja entisöintiin erikoistunut osaamiskeskus, joka luo uusia työpaikkoja, lisää alueen vetovoimaa sekä alueelle suuntautuvaa elämysmatkailua. Hanke mallinnetaan muiden koulutuksenjärjestäjien hyödynnettäväksi.

Hankkeen päätoteuttaja:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jämsän ammattiopisto

Yhteistyötahot

 • Eyeball Products
 • Karkelo
 • Kehitysyhtiö Jämsek Oy
 • Mobilia
 • Retro-lehti
 • Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi ry
 • Suur-Jämsän Moottoriklupi
 • Säiliö- ja teräsrakenne A. Luoto
 • Tietokirjailija Olli J. Ojanen
 • Triangle Motors
 • Verhoilijamestari Iiris

Hankkeen yhteyshenkilö

projektipäällikkö Ossi Kattilakoski.

Rahoittaja 

Euroopan sosiaalirahasto

Päättyneet hankkeet / 2012 päättyneet hankkeet / Vanhojen autojen kunnostaminen ja entisöinti (2010-2012) Tulosta sivu