Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

TopTrainerTeam

Toteutusaika: 1.1.2009 - 30.6.2012.

TopTrainerTeam parantaa työssäoppimisen laatua ammatillisessa koulutuksessa kehittämällä ohjausmenetelmiä ja syventämällä opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyötä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyöhön perustuvaa valmentajakulttuuria, jossa opettajien ja työpaikkaohjaajien roolit rakentuvat uudelleen, oppimisympäristöt laajenevat ja työssäoppimisen ohjaus- ja arviointikäytännöt yhdenmukaistuvat.

Tavoiteltavat tulokset

Yritysten työpaikkaohjaajien ja oppilaitosten opettajien yhteistyönä kehitetään työpaikkaohjaajakoulutuksen ja työssäoppimisen toimintamalleja, joista kootaan TopTrainerTeam -valmennusohjelma. Valmennusohjelmalla lisätään työpaikkaohjaajien pedagogisia valmiuksia ja opettajien työelämäosaamista vahvistetaan työelämäjaksoilla.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työssäoppimisen ohjaajat työpaikoilla sekä ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

  • Jyväskylän ammattiopisto
  • Jämsän ammattiopisto
  • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä - Koulutuskeskus Sedu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, täydennys- ja palvelutoiminta

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Sari Riekko

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Opetushallitus

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_opetushallitus.jpg