Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Moniosaaja muuttaa työelämää

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2010 - 31.12.2012

Moniosaaja muuttaa työelämää -hanke kehittää monialaisesti toimivaa oppimisympäristöä. Oppimisympäristö mahdollistaa ammattiopistolle laajemman verkoston, jonka kautta voidaan toteuttaa toiminnallista ja työelämälähtöistä oppimista. Monialaisen verkostoyhteistyön avulla lisätään ammatillisen koulutuksen työelämän vastaavuutta ja helpotetaan työelämään siirtymistä.

Tavoitteet

  • Edistää ja koordinoi ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyötä.
  • Monipuolistaa toiminnallista ja työelämälähtöistä oppimista erilaisilla menetelmillä.
  • Lisätä koulutuksen työelämän vastaavuutta ja helpottaa työelämään siirtymistä.
  • Kehittää rajaton, yhden luukun periaatteella toimiva oppimisympäristö.

Tavoiteltavat tulokset 

  • Oppimisympäristö, joka mahdollistaa ammattiopistolle laajemman ja monialaisen verkoston työelämälähtöisen oppimisen toteuttamiselle.
  • Uusi toimintajärjestelmä, joka parantaa ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä.

Yhteistyötahot 

  • Projektin päätoteuttajana on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jämsän ammattiopisto.
  • Yhteistyökumppaneita ovat Jämsän seudun paikalliset yritykset ja muut toimijat.

Hankkeen yhteyshenkilö

  • Projektipäällikkö Sanna Anttila

Rahoittaja 

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektimaisen oppimisen
työkalupakki 

Projektimaisen oppimisen työkalupakki.jpg

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_ely_keskus.jpg 

Päättyneet hankkeet / 2012 päättyneet hankkeet / Moniosaaja muuttaa työelämää (2010-2012) Tulosta sivu