Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Kiihdytyskaista 1

Hankkeen toteutusaika: 1.11.2008 - 30.4.2012

Kiihdytyskaista nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja mahdollistaa ristiinopiskelun ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulun välillä.

Tavoite

Kiihdytyskaista laajentaa vapaasti valittavien opintojen tarjontaa ja syventää ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opinto-ohjauksen yhteistyötä. Tavoitteena on tiedon jakaminen ja yhteisten ohjauskäytäntöjen löytäminen. Tehostunut opinto-ohjaus nopeuttaa opintoväylää ja ohjaa opiskelijoita uravalinnan suunnitelmallisuuteen jo opintojen alkuvaiheessa.

Tavoiteltavat tulokset

  • kehittää ja avata Keski-Suomeen joustava opintotarjonta sekä joustavat opinpolut, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välillä
  • kehittää aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen käytäntöjä ja työkaluja, ja hyödyntää niitä toiselta asteelta ja työelämästä tulevien opiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa ja tunnistamisessa
  • sitoa työelämä entistä tiiviimmin opintoihin ja monipuolistaa oppimisympäristöjä niin, että yhä suurempi osa opinnoista on mahdollista suorittaa fyysisesti muualla kuin oppilaitoksessa, esim. verkko-opintoina.

Hankkeen koordinointi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

projektipäällikkö Taina Saarikko

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus