Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Keski-Suomen Opin ovi

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2008–31.12.2012

Keski-Suomen Opin ovi -projekti rakentaa alueellista eri hallinnonalojen ja sidosryhmien yhteistä aikuisten ohjauksen ja neuvonnan toimintatapaa ja strategiaa. Tavoitteena on turvata maakunnan osaavan työvoiman saatavuus kehittämällä elinikäistä oppimista tukevía asiakaslähtöisiä aikuisten ohjauspalveluja.

Tavoitteet

 • Laatia aikuisohjauksen alueellinen strategia ja kehittämisohjelma.
 • Koota aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät organisaatiot verkostoksi.
 • Tunnistaa ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien organisaatioiden erityisosaaminen ja sopia verkoston työnjaosta
 • Koota alueellista aikuisohjauksen kehittämistyötä (clearing house).
 • Luoda verkoston käyttöön uudenlaisia yhteisiä ohjauksen työkaluja sekä toimintatapoja.
 • Luoda paikallisesti toimiva, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas ohjaustoiminnan yhteistoimintatapa.
 • Kehittää maakunnan ohjaus- ja neuvontahenkilöstön verkosto-ohjausosaamista.

Tavoiteltavat tulokset

 • Keski-Suomen aikuisohjauksen alueellinen strategia 
 • Kuvatut aikuisohjauksen palvelujärjestelmät, rakentuva palaute- ja arviointijärjestelmä
 • Toimiva aikuisohjauksen paikallinen ja alueellinen yhteistoimintaverkosto, jolla on käytössä moniammatillinen ja monipuolinen ohjausosaaminen, uudenlaisia ohjauksen työkaluja ja yhtenäisiä toimintatapoja
 • Paikalliset aikuisohjauksen ja -neuvonnan pysyvät toimintatavat
 • Ohjaushenkilöstön lisääntynyt osaaminen 

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Eeva Mäkinen

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Kaakkois-Suomen elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_ely_keskus.jpg

hankkeet_jamk.jpg