Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

HOPSY - Aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä

Hankkeen toteutusaika: 22.9.2011-31.12.2012

HOPSY - Aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä -hankkeessa kehitetään opinto-ohjauksen mittaristoa ja rakennetaan hyvinvoivan oppimisympäristön malli.

Tavoitteet

Päätavoite opiskeluhyvinvoinnin edistäminen opetuksen, oppilaan ohjauksen ja opiskelijahuollon tiimityön malleja ja toimenkuviin liittyviä ohjausrooleja tarkentamalla.

Tavoiteltavat tuloksetOpiskelijakeskeinen, opiskelijan opintojen etenemistä tavoiteajassa tukeva ohjauksellinen toimintamalli. Hankkeessa keskiössä ryhmänohjaajuus ja sitä tukevat monipuoliset ohjaus- ja toimintamallit sekä työkalut.

Päätoteuttaja

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Saku ry., Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon koulutus OY WinNova

Hankkeen yhteyshenkilö

Opettaja Minna Kaukonen

Rahoittaja

Opetushallitus