Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Välityömarkkinat, työnhakijan ammatilliset polut

Toteutusaika: 1.6.2008–31.3.2011

Välityömarkkinat, työnhakijan ammatilliset Polut -projektin päämääränä on välityömarkkinoilla olevien työnhakijoiden (sekä työttömät että palkkatukityössä toimivat) parempi työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja lisääntyvään työvoimatarpeeseen vastaaminen.

Tavoitteet

  • Lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille työ- ja toimintakykyisyyttä sekä ammatillista osaamista lisäämällä.
  • Vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä.
  • Lisätä palkkatuetun työn vaikuttavuutta työllistymiseen liittämällä palkkatukeen ammatillisen osaamisen tavoitteellinen kehittäminen.
  • Kehittää avoimille työmarkkinoille siirtymisen ohjauspalvelua työhallinnon, ammatillisen koulutuksen ja työllistävien organisaatioiden yhteistyönä.

Osatoteuttajat ja yhteistyökumppanit

Osatoteuttajana toimii Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja yhteistyökumppanina toimivat Keski-Suomen TE-toimistot.

Hankkeen yhteyshenkilö

projektipäällikköVuokko Joutsen

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Keski-Suomen kunnat

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_ely_keskus.jpg