Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Seutumalli

Seutumalli-hankkeessa ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja yritykset kehittävät yhteistyössä koulutusmallin, joka mahdollistaa opintojen suorittamisen pääosin kotipaikkakunnalla.

Tavoitteet 

Seutumalli-hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen toteutustapoja yhdessä lukioiden ja yritysten kanssa sekä luoda seutulähtöinen koulutusmalli. Tämän seutumallin avulla lisätään koulutuksen joustavia suoritusmahdollisuuksia. Pitkän aikavälin tavoitteena on turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja koulutuksen työelämävastaavuus sekä tiivistää koulutusta tuottavien tahojen alueellista yhteistyötä.

Tavoiteltavat tulokset 

Hankkeen tuloksena syntyy seutulähtöinen koulutusmalli, jonka eri toimijat suunnittelevat yhteistyössä. Seutumallissa opinpolku koostuu pääosin (70–90 opintoviikkoa) kotipaikkakunnalla suoritettavista opinnoista. Kotipaikkakunnalla oppimispaikkoina voivat olla yritykset, julkisyhteisöt, lukiot sekä kansalais- ja työväenopistot. Opintoja voidaan suorittaa myös verkkokursseina. Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden välinen yhteistyö tiivistyy siten, että yhteisten aineiden opinnot voidaan toteuttaa kotipaikkakunnalla.


Ammatillisen perustutkinnon seutulähtöinen koulutusmalli painottaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota voi olla jopa 40 opintoviikkoa. Hankkeen aikana varmennetaan myös työssäoppimisen ja ohjaushenkilöstön osaamisen laatu sekä selvitetään tietoverkon ja mobiiliteknologian tarjoamat mahdollisuudet kotikuntapainotteisen koulutusmallin toteutuksessa ja opintojen ohjauksessa.

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot 

  • Jyväskylän ammattiopisto
  • Jyväskylän aikuisopisto
  • Jämsän ammattiopisto
  • Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
  • keskisuomalaiset kunnat, lukiot ja yritykset

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Taina Saarikko

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_ely_keskus.jpg