Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Kasvu yrittäjyyteen

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2008–31.3.2011

Hankkeen tavoitteena olevat tulokset

 • Malli yrittäjyyskasvatuksen opinpolusta yläkoulusta korkea-asteelle
 • Innovatiivisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä 5
 • Menetelmä mitata ammattikorkeakoulun opiskelijan kyvykkyyttä toimia yrittäjänä
 • Koulukohtaisia yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia 10
 • Koulutusalakohtaisia yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia ammattiopistoihin 20
 • Yrittäjyyskasvatukseen osallistuvia yrityksiä 80
 • 100 opetushenkilöstöön kuuluvaa on saanut koulutuksen yrittäjyyskasvatuksesta
 • 100 ammattikorkeakoulun opiskelijan kanssa on testattu kurssia kansainvälisestä yrittäjyydestä. Tavoite on, että kurssi sisällytetään opetusohjelmaan.
 • Ulkomaalaisten ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa on testattu yrittäjyyden opetusmetodeja Suomessa. Tavoite on, että kurssi sisällytetään opetusohjelmaan.

Hankkeen koordinointi

Valkeakosken Seudun Kehitys Oy

Osatoteuttajat ja projektivastaavat

 • Hämeen ammattikorkeakoulun teollisuuden liiketoiminnan KT-keskus, lehtori Jorma Hokkanen
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, yrityspalvelupäällikkö Helena Hannu
 • Valkeakosken ammattiopisto, osastonjohtaja Pirjo Hauvala
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, yrittäjyyskoordinaattori Satu Mursula
 • Mäntän seudun koulutuskeskus, hankekoordinaattori Marjut Ruissalo

Kohderyhmä

Yläkoulujen, lukioiden, ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö Jyväskylässä, Etelä- ja Pohjois-Pirkanmaalla sekä Seinäjoella.

Hankkeen vaikutukset

Hankkeessa mukana olevissa kouluissa on innostavat yrittäjyyskasvatuksen käytänteet, jotka antavat opiskelijalle ymmärryksen yrittäjyydestä ja jotka ovat kannustaneet opiskelijoita omaehtoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen sekä vallalla on myönteinen asenne yrittäjyyttä kohtaan.

Hankkeen yhteyshenkilö

yrittäjyyskoordinaattori Satu Mursula

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Opetushallitus ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_opetushallitus.jpg 

hankkeet_koulutuskuntayhtymä.jpg 

 

Päättyneet hankkeet / 2011 päättyneet hankkeet / Kasvu yrittäjyyteen (2008-2011) Tulosta sivu