Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Game Bridge

Toteutusaika: 1.5.2008–30.9.2011

Game Bridge -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin kaksi virtuaalista toimintaympäristöä oppilaitoksen ja työpaikkojen rajapintaan työpaikkaohjaajien, opettajien ja opiskelijoiden käyttöön.

Game Bridge -pelin sivut 

Tavoitteet

Hankkeessa rakennetaan tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia innovatiivisia 3D-toteutuksia osaksi oppimisympäristöjä, erityisesti oppilaitoksen ja työpaikkojen rajapintatyöskentelyyn.

Virtuaaliset toimintaympäristöt rikastavat erityisesti oppilaitoksen ja työpaikkojen rajapintatyöskentelyn oppimisympäristöjä. Toteutuksissa yhdistyvät uusin tieto- ja viestintätekniikka, työpaikalla tapahtuvan oppimisen tarpeet ja viimeisin tietämys yhteisöllisestä verkko-oppimisesta kansainvälisen tutkimusyhteistyön pohjalta ja opetussuunnitelmat huomioiden.

Tavoiteltavat tulokset

Game Bridge -hankkeen tuloksena on pelillinen 3D-toimintaympäristö työpaikkaohjaajien, opiskelijoiden ja opettajien käyttöön. Näiden virtuaalisten ympäristöjen avulla voi syntyä uusia työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytänteitä ja rikkaampaa yhteistyötä toimijoiden välillä. Game Bridge -hankkeessa kehitetään toimivia ratkaisuja teknologian hyödyntämiseksi oppimisessa ja opetuksessa. Hankkeesta ja siinä kehitetyistä innovaatioista julkaistaan Game Bridge -kirja, jossa on mukana myös hankkeen aikana syntynyt kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto.

Osatoteuttajat

 • Jyväskylän ammattiopisto
 • Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
 • LudoCraft Oy
 • Jämsän ammattiopisto
 • Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

Yhteistyötahot

 • Firstbeat Technologies Oy
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Keskimaa Osk
 • Keski-Suomen Osuuspankki
 • Koulutuskeskus Agricola
 • Metso Paper Oy
 • Scandic Jyväskylä
 • Työtehoseura ry
 • Viherlandia Oy

Hankkeen yhteyshenkilö

projektipäällikkö Birgitta Mannila

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus