Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Aikuisohjausta paikallisesti

Toteutusaika: 1.11.2008–31.10.2011

Aikuisohjausta paikallisesti -projektin tarkoituksena oli tukea ja kehittää asiakaslähtöisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita Keski-Suomen alueella, erityisesti Ääneseudulla, Saarijärven seudulla, Pihtipudas-Viitasaari alueella sekä Joutsan seudulla. Paikallisiin aikuisohjaustarpeisiin pyritiin vastaamaan moniammatillisen, verkostoituneen yhteistyön avulla. Aikuisohjausta paikallisesti -projekti teki tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen Opin Ovi -projektin kanssa.

Tavoitteet

 • Parantaa aikuisten ohjaus- ja neuvontapalvelujen paikallista osuvuutta
 • Varmistaa verkostoituneella toimintatavalla ohjauspalvelujen monipuolisuus ja parempi paikallinen saatavuus
 • Lisätä yksilöiden ja työyhteisöjen tarvitsemien osaamis- ja muiden kehittämispalveluiden osuvuutta ja tehokkuutta
 • Tukea työyhteisössä ammatillisen osaamisen arviointia ja kykyä ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita

Tavoiteltavat tulokset

 •  Aikuisohjauspalveluiden toimintamallit 
 • Paikallinen aikuisohjauksen yhteistoimintatapa
 • Proaktiiviset ohjauspalvelut
 • Osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamistavat

Yhteistyötahot

Projektin päätoteuttajana on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jyväskylän aikuisopisto. Yhteistyökumppaneita ovat pilottiseutujen kunnat/kaupungit, alueelliset ja paikalliset koulutusorganisaatiot, alueiden TE-toimistot, vapaan sivistystyön toimijat, kolmannen sektorin toimijat, paikalliset yritykset sekä seuduilla toimivat muut hankkeet.

Projektityöntekijät

 • Projektipäällikkö Marleena Ahonen
 • Ääneseudun projektityöntekijä Pirkko Pinola etunimi.sukunimi(at)poke.fi
 • Saarijärven seudun projektityöntekijä Riitta-Liisa Tolvanen etunimi.sukunimi(at)poke.fi 
 • Pihtipudas-Viitasaari alueen projektityöntekijä Esko Pietikäinen etunimi.sukunimi(at)poke.fi 
 • Joutsan seudun projektityöntekijä Seija Vuori etunimi.sukunimi(at)joutsa.fi

Yhteyshenkilö projektin päätyttyä

Projektipäällikkö Eeva Mäkinen 

Projektin www-sivut

www.opinovi.fi/aikuisohjaustapaikallisesti

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, kunnallinen rahoitus

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_ely_keskus.jpg

 

Päättyneet hankkeet / 2011 päättyneet hankkeet / Aikuisohjausta paikallisesti (2008 - 2011) Tulosta sivu