Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Kustom - Kehittyvä asuminen klusterin asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2008–31.12.2010

Hanke kehittää rakennus- ja sisustustuoteteollisuuden yritysten liiketoimintaa avustamalla ja tukemalla yritysten suunnittelua, tuotekehitystä ja markkinointia. Tavoitteena säilyttää yritysten kilpailukyky myös tulevaisuudessa.

Tavoitteet

  • tuotesuunnittelun ja tilaus–toimitusprosessin tehostaminen
  • saattaa markkinoille mahdollisimman paljon uusia, kaupallisesti kannattavia tuotteita
  • nostaa suunnitteluvalmiuksia yrityksissä
  • kehittää tuotemuotoilun hyödyntämistä
  • luoda valmiudet sähköiseen liiketoimintaan ja nettikauppaan
  • sähköinen verkostoituminen
  • kehittää yrityskohtaista markkinointiosaamista ja -työkaluja
  • verkostoitua lähialuevientiin (Venäjä, Ruotsi, Norja ja Baltia) ja edistää kansainvälistymistä
  • tukea yritysten ja innovaatioiden tuotekehitysprosessia
  • menetelmäkehittäminen

Tavoiteltavat tulokset

Projektin tavoiteltavina tuloksina on saada aikaan yrityksille suunnitteluympäristöjä, suunnitteluverkostoja, uusia tuotteita, liiketoimintamalleja, tuotantomenetelmiä ja asiakaskontakteja, jotka jäävät pysyvästi yritysten käyttöön. Projektin tehtävänä on parantaa yrityskohtaisten hankkeiden laajuutta ja laatua niin, että pysyväisvaikutukset ovat mahdollisimman suuria.

Tuloksista hyötyvät ensisijaisesti yritykset kustannustehokkuuden ja kasvun muodossa. Välillisesti tuloksista hyötyvät myös alueen muu elinkeinoelämä ja kunnat.

Yhteistyötahot

Projektin yhteistyötahoina ovat Pohjoisen Keski-Suomen rakennus- ja sisustusteollisuuden yritykset, kunnat, kehittämisorganisaatiot sekä oppilaitokset.

Hankkeen yhteyshenkilö

projektipäällikkö Markku Rautiainen

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto, Keski-Suomen liitto

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

 hankkeet_keski-suomen_liitto.gif