Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Komposiiteista innovaatioiksi pk-teollisuudessa, FEDUCO

Toteutusaika: 14.5.2009 - 31.5.2010

Hankkeessa rakennetaan valtakunnallinen ja maakunnallinen yhteistyöverkosto, jolla edistetään komposiittialan innovaatioiden syntymistä ja rakennetaan uusia yhteistyömalleja oppilaitosten ja yritysten välille.

Tavoitteet

Tavoitteena on muodostaa verkottunut toimintamalli, jossa hyödynnetään ammatillisen toisen asteen, korkeakoulujen, yritysten, kehitysyhtiöiden ja muiden asiantuntijoiden osaamista innovaatioiden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisessa ja kaupallistamisessa.

Hankkeessa rakennetaan muovituotteisiin painottuvan komposiittialan oppimisympäristö, joka mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen yritysten tuotekehitykseen. Jämsän ammattiopiston tiloja ja laitteita hyödyntämällä perustetaan tuotekehityspaja, joka toimii yritysten testaus- ja tuotekehitysympäristönä.

Hankkeessa vahvistetaan innovaatio-osaamista ja kehitetään sitä tukeva koulutuskokonaisuus, joka on siirrettävissä myös muille aloille.

Tavoiteltavat tulokset 

 • Kartoitukset yritysten henkilöstökoulutustarpeista sekä tuotekehitykseen ja ideoiden kaupallistamiseen liittyvistä tieto- ja verkostoitumistarpeista.
 • Koulutustoimijoiden ja elinkeinoelämän verkottunut toimintamalli, joka vauhdittaa komposiittialan kehittymistä Keski-Suomessa. Tuloksena vakiintunut toimintatapa, jolla varmistetaan yhteistyön jatkuminen hankkeen jälkeen.
 • Jämsän ammattiopistolla sijaitseva tuotekehityspaja, joka toimii testaus- ja tuotekehitysympäristönä yritysten ja oppilaitoksen käytössä. Tuotekehityspaja koordinoi verkostoa ja järjestää yhteydet muihin tuotekehityksessä tarvittaviin resursseihin (suunnittelu, mittaukset, testaus).
 • Pilotoitu malli yritysten innovaatioprosesseja tukevasta koulutuskokonaisuudesta, joka sisältää huippuasiantuntijoiden luentoja ja yrityskäyntejä. Koulutus on suunnattu opiskelijoille, yritysten henkilöstölle sekä yksityishenkilöille. Malli on jatkossa siirrettävissä myös muiden alojen hyödynnettäväksi. Kokonaisuus kattaa muun muassa seuraavat alueet: ideoiden synnyttäminen ja markkinakelpoisuus, tuotteen muotoilu, prototyypit, tuotesuojaus, patentointi, valmistus, markkinoille pääsy ja kansainväliset mahdollisuudet.
 • Vertikaalisen koulutusketjun, Jämsän ammattiopisto - ammattikorkeakoulu - yliopisto, toimivuuden varmistaminen sekä yritysten henkilöstön osaamistarpeisiin suunnattujen jatkokoulutuspolkujen luominen.

Hankkeen päätoteuttaja

 • Jämsän ammattiopisto

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Keski-Suomen muovi- ja komposiittialan pk-yritykset

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Marko Maja

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Komposiiteista innovaatioiksi pk-teollisuudessa, FEDUCO (Future, EDUcation and COmposites) on osa suurempaa hankekokonaisuutta. Se kuuluu Henkilöstön osaamisen vahvistaminen muuttuneessa markkinatilanteessa ja tulevaisuuden uudet oppimismallit -hankekokonaisuuteen, jota koordinoi Saarijärven Seudun Yrityspalvelu (SSYP).

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_ely_keskus.jpg