Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Ysien kesätyötori

Toteutusaika: 1.5.2008–31.12.2009

Ysien kesätyötori tukee keskisuomalaisten, peruskoulunsa päättävien nuorten kesätyön hakua sekä koulutus- ja uravalintoja. Mahdollisimman monelle nuorelle pyritään järjestämään vähintään kahden viikon mittainen kesätyökokemus.

Tavoitteet

Perustavoitteena on auttaa jokaista ysiluokkalaista löytämään kesätyöpaikka kahdeksi viikoksi yhdessä kuntien ja yritysten kanssa. Kampanja kannustaa ja rohkaisee nuoria omatoimiseen työnhakuun, jakaa tietoa työnhausta ja vapaista työpaikoista sekä innostaa keskisuomalaisia työnantajia mukaan ohjaamaan maakunnan nuoria oman työuran löytämisessä. Pitkän aikavälin tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja taata osaavan työvoiman saatavuus Keski-Suomessa.

Tavoiteltavat tulokset

  • Hankkeen vaikutuksesta keskisuomalaisista peruskoulun päättävistä nuorista saa kesätyöpaikan vuosittain noin 75–80 prosenttia. 
  • Kuntiin syntyy toimintamalli, jolla autetaan nuoria saamaan kesätöitä.
  • Nuorten omaehtoinen aktiivisuus elämän ja urasuunnitelmien rakentamiseen lisääntyy.
  • Nuoret saavat myönteisiä kokemuksia kesätyöstä

Hankkeen tuloksena syntynyt Keski-Suomen Ysien kesätyötori toimii Peda.netissä

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Keskisuomalaiset kunnat, joita on mukana 20

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Aino Malin

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen liitto

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_keski-suomen_liitto.gif 

Päättyneet hankkeet / 2009 päättyneet hankkeet / Ysien kesätyötori (2008-2009) Tulosta sivu