Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Keski-Suomen Noste

Keski-Suomen Noste -hanke toteutti valtakunnallista Noste-ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena oli kohottaa pääasiassa työssäkäyvien, vailla ammatillista koulutusta olevien, 30–59-vuotiaiden työntekijöiden osaamista ja koulutustasoa. Ohjelma alkoi vuonna 2003 ja päättyi vuonna 2009.

Toiminnassa olivat mukana kaikki maakunnan aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset – niin ammatilliset kuin vapaan sivistystyön oppilaitokset.

Keski-Suomen Noste -hanketta koordinoi Jyväskylän aikuisopisto. Projektinjohtaja oli Kaija Haapasaari.

Noste-ohjelma

Noste-ohjelma oli opetusministeriön, työministeriön ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöhanke, jota opetusministeriö rahoittaa lääninhallitusten kautta.

hankkeet_nosto_vanha.gif 

hankkeet_ks_laaninhallitus_vanha.jpg 

hankkeet_opetusministeriö_vanha.gif 

hankkeet_työministeriö_vanha.gif