Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Virtuaalitodellisuus ja elämyksellinen oppiminen

Hankkeen toteutusaika: 15.8.2015  - 31.12.2017

Viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut virtuaalitodellisuuden vallankumous. Useat toimijat ovat kehittäneet älypuhelimia hyödyntävät virtuaalilasit, jotka vievät katsojan, kokijan, oppijan hetkessä elämykselliseen virtuaaliympäristöön. Nyt tämä virtuaalinen oppimisympäristö on tarjolla suomalaisen koulutuksen hyödynnettäväksi. Pelimaailmaan liitetyllä virtuaalitodellisuudella on monia toteutusmahdollisuuksia, kuten turismin kehittäminen, virtuaaliset esittelyt, markkinointi, kaupankäynti ja tietysti oppiminen.

Hankkeen kehittäjälukiot ovat jo vuosia toimineet verkostona opetuksen kehittämisessä, mikä mahdollistaa hankkeen nopean aloituksen. Kehittämistyö organisoidaan sosiaalisen median kautta. Hankkeen aikana tutkitaan virtuaalitodellisuuden kenttä ja mahdollisuudet oppimiskokemuksen syventäjänä sekä hyödynnetään opiskelijoiden kokemus niin lasien kokeilussa kuin oman VR-materiaalin tuotannossa. Hankkeen aikana levitetään opettajien ja opiskelijoiden kokemukset suomalaiseen koulutuskenttään. Yritykset ovat alusta saakka mukana tukemassa kehitystyötä.

Tavoitteet

Saadaan kokemuksia virtuaalitodellisuuden elämyksellisistä oppimisympäristöistä sekä tietoa oppijan ja opettajan roolista oppimisprosessissa.

Tarjota opiskelijoille ja opettajille välineet tuottaa 360 -kuva- ja videomateriaalia virtuaalitodellisuuden alustoille sekä mallintaa tuotantoprosessi.

Avata suomalaiselle koulutuksen kentälle virtuaalitodellisuuden toimijoiden, Oculus Rift, Sony, Samsung, Google, Valve sekä Misrosoft, luomat elämyksellisen oppimisen mahdollisuudet. Vuoden 2015 aikana jokainen toimija tuo markkinoille kehittyneet VR-lasit. Suomalaisella koulutuksella on mahdollisuus globaalissakin mitassa ensimmäisten joukossa hyödyntää virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia oppimisessa.

Testata virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä lukion oppiaineissa, ilmiöissä, tiimikursseilla sekä yrittäjyyskasvatuksessa.

Pilotoida virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet oppilaitosten markkinoinnissa. Esimerkkeinä virtuaaliset kiertokävelyt, oppimistilanteiden simuloinnit, oppilaitosten tapahtumat.

Järjestää opiskelijoiden yhteisöllisiä virtuaalitodellisuuden oppimis- ja pelitapahtumia, joissa tuotetaan omaa videomateriaalia ja analysoidaan oppimiskokemusta. Järjestämme opiskelijoiden kanssa Suomen ensimmäiset virtuaalioppimisen lanit.

Yrityskumppaneiden Samsung ja Edutukku tuella tutkitaan Samsung Gear VR-virtuaalilasien mahdollisuudet oppimisessa ja oppilaiden 360 - kuva - ja videomateriaalin virtuaalisena oppimisympäristönä. Samsungin uusimmat älypuhelimet sekä VR-lasit luovat yhdessä elämyksellisen virtuaalimaailman.

Hankkeessa tutkitaan myös edullista Google Cardboard -virtuaalikonseptia

Tavoiteltavat tulokset

Kokonaisnäkemys virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksista oppimisen syventäjänä.

Syntyy uusi opiskelijoiden luoma virtuaalitodellisuuden oppimis- ja pelitapahtuma

Luodaan mallinnus VR-vide- ja kuvatuotannon prosessista. Testataan uusimmat kamerat sekä jo olemassa olevat tablettien 360-kuvasovellukset

Saadaan dokumentoituja kokemuksia, miten virtuaalitodellisuutta hyödynnetään eri oppiaineissa ja teemallisissa kokonaisuuksissa sekä miten opiskelijoiden ja opettajien omalla virtuaalituotannolla rikastetaan oppimista.

Saadaan malli, millainen prosessi virtuaalitodellisuuden käyttöönotto ja hyödyntäminen oppimisessa on.

Hankkeen kautta saadaan esimerkkejä, miten oppilaitokset voivat markkinoida toimintaansa virtuaalitodellisuuden avulla

Yrityskumppaneiden Samsung ja Edutukku tuella saadaan kokemuksia Samsung Gear VR-virtuaalilasien mahdollisuuksista oppimisessa ja oppilaiden 360 - kuva- ja videomateriaalista virtuaalisena oppimisympäristönä.

Saadaan neljän lukion opettajalle (230) kokemuksia ja pedagogisia kokeiluja virtuaalitodellisuudesta oppimisen syventäjänä ja levitys laajemmalle valtakunnalliselle opettajaverkostolle.

Toteutetaan lukio-opintojen tuottaman akateemisten ammattien toimintaympäristökuvauksia. Esimerkiksi kuvataan kirurgin työtä suoraan leikkaussalista livevideo360 ympäristönä.

Saadaan kokemuksia opettajien ja opiskelijoiden yhteisöllisestä kehittämistyöstä. Esim. opettajien ja opiskelijoiden innovoiminen 360 oppimisympäristöjen rakentaminen yhdessä.

Tuloksena syntyy kansainvälinen virtuaalitodellisuusopettajien verkosto.

Opiskelijoille syntyy kokemuksia tasavertaisesta osallisuudesta yhteisöllisen kehittämisprosessin osana

Päätoteuttaja

Muuramen lukio

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä; Schildtin lukio, Jyväskylän Lyseon lukio
Kuopion klassillinen lukio
Yhteistyö ammatillisen koulutuksen EDU3D.fi-3D tulostaminen - hankkeen kanssa

Yhteyshenkilö

rehtori Aki Puustinen, Muuramen lukio
lehtori Timo Ilomäki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja

Opetushallitus

Kehittämishankkeet / Virtuaalitodellisuus ja elämyksellinen oppiminen Tulosta sivu