Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg
Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi -jatkohanke

Hankkeen toteutusaika: 22.12.2015- 31.12.2017

Tavoitteet

Hanke on jatkohanke vuosina 2013-2015 toteutetulle Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi hankkeelle. Jatkohankkeen päätavoitteena on levittää ja jalkauttaa hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja, jotka varmistavat työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laatua erityisesti nuorten oppisopimuskoulutuksessa.

Hankkeen päätavoitteet

  1. Työpaikkakouluttajille ja työnantajille suunnatun Startti –perehdytysvalmennusten digitaalistaminen
  2. Etäohjauskokeilut koulutustarkastajan työssä 
  3. Työpaikkakouluttajien jatkovalmennusten ja työpaikkakouluttajana kehittymisen polun jalkauttaminen
  4. Työpaikkakouluttajarekisterin kehittäminen
  5. Digitaalisten palvelujen tuotteistaminen ja viestintä asiakkaille

Tavoiteltavat tulokset

  • Selkeät ja osuvat työpaikkakouluttajien perehdytys-, ohjaus- ja valmennuspalvelut koko oppisopimuksen ajalle
  • Tarkoituksenmukaisella tavalla digitalisoidut ohjaus- ja tukipalvelut työpaikkakouluttajille ja työnantajille

Hankkeen koordinointi

Omnian oppisopimustoimisto, projektipäällikkö Päivi Kalliokoski

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän oppisopimuskeskus
Tampereen kaupunki/ Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, oppisopimuskeskus
Metropolialueen yhteistyöverkosto: Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus, Keski-Uudenmaan oppisopimuskeskus, Omnian oppisopimustoimisto ja Stadin aikuisopiston oppisopimusyksikkö
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Jyväskylän oppisopimuskeskus, koulutustarkastaja Milja Manninen

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kehittämishankkeet / Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi -jatkohanke Tulosta sivu