Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Selkosilta – Maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen (logistiikka-, metalli-, sähkö- ja rakennusala)

Hankeen toteutusaika: 20.5.2015 – 30.4.2017

Selkosilta – Maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen -hanke on Jyväskylän aikuisopiston ja Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen yhteistyöhanke, jonka rahoittajana toimi Opetushallitus.

Hankkeen kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat hakeutumassa tai ovat jo aloittaneet ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon metalli-, sähkö-, rakennus- tai logistiikka-alalla.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden hakeutumista teknillisille sekä logistiikka-aloille, tutkintojen suorittamista sekä koulutuksen jälkeistä työllistymistä.

Hankkeessa selvitetään opiskelijoiden ammatillisen kielen ongelmakohtia ja sen pohjalta kehitetään tukimateriaalia (video- ja kuvasanakirjoja). Hankkeessa tuotettavan materiaalin tavoitteena on edesauttaa ammattisanaston oppimista, näyttötutkintojärjestelmän ymmärtämistä sekä saada valmiuksia toimia suomalaisessa työelämässä. Samalla myös maahanmuuttajien hakeutumisvaiheen ohjaajille tuotetaan oheismateriaalia ohjauksen tueksi.

Tulokset

  • Video- / kuvasanakirja ammattialan keskeisistä ammattitermeistä ja/tai fraaseista.
  • Ohjeistus työssäoppimisen ohjaajille maahanmuuttajaopiskelijan kohtaamiseen ja ohjaamiseen.
  • Maahanmuuttajien hakeutumisvaiheen ohjaajille selkokieliset koulutuskuvaukset ja näyttötutkinto-ohjeet.
  • Suositus / Malli sosiaalisen median käytöstä ohjaukseen ja kielellisen tuen välineenä työssäoppimispaikalla.

​​Hankkeen pääkoordinaattori

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jyväskylän aikuisopisto

Hankkeen muut toteuttajat

Vaasan kaupunki / Vaasan aikuiskoulutuskeskus (1.1.2017 alkaen Vamia)

Hankkeen yhteyshenkilö

Terhi Vesanen-Kirillov, Jyväskylän aikuisopisto, puh. 040 341 6405

Rahoittaja

Opetushallitus 

oph rahoittaa logo.png
Kehittämishankkeet / Selkosilta - Maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen Tulosta sivu