Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Hankkeen nimi: Samassa veneessä 5 – Puhuria purjeisiin

Hankkeen toteutusaika: 14.12.2017–31.12.2018

Tiivistelmä

Tällä hankkeella vauhditetaan, puhalletaan puhuria, reformin mukaisen laadunhallintajärjestelmän toimeenpanoon.

Hankeverkostossa mukana olevat organisaatiot ovat aloittaneet omien laadunhallintajärjestelmiensä uudistamista suhteessa reformiin jo vuoden 2017 aikana, mm. päivittämällä prosessikarttoja ja keskeisten prosessien kuvauksia sekä laatimalla suunnitelmia myönnettävien tutkintojen laadun varmistamiseksi. Tämän hankkeen avulla suunnitelmat saadaan elämään – uusien toimintatapojen tueksi laaditaan tarvittavat ohjeet ja henkilöstö perehdytetään toimintatapojen käyttöön. Toimintatapojen laadun arviointi ja jatkuvan parantamisen kulttuuri korostuvat. Hankkeen avulla organisaatiot arvioivat ja kehittävät omia jatkuvan parantamisen menetelmiään. Henkilöstö, opiskelijat (ml opiskelijakunnat) ja työelämän yhteistyökumppanit perehdytetään ja osallistetaan laadun jatkuvan kehittämisen prosesseihin.

Samassa veneessä -verkostossa korostuu yhteistyö, toisilta oppiminen, tiedon jakaminen ja yhteinen pyrkimys tuottaa työelämälle ja opiskelijoille tasalaatuista ammatillista koulutusta ja ammattitaitoa.

Tavoitteet

 1. Reformin mukaisen laadunhallintajärjestelmän jatkuva kehittäminen
 2. Arviointikulttuurin kehittäminen
 3. Laadunhallintajärjestelmän itsearviointiin valmistautuminen

Tulokset

Tavoite 1

 • Organisaatiokohtaisia keskeisten prosessien laatua varmistavia toimintaohjeita (mm. opintohallintojärjestelmän käyttämiseen liittyvät Koski-palvelun vaatimukset huomioivat ohjeet: erilaisten sopimusten laadinta, suoritusten ja arvosanojen tallentaminen, tutkintotodistusten laatiminen)
 • Päivitetyt prosessikuvaukset
 • Päivitetty tutkinnon myöntämisen omavalvontasuunnitelma
 • Henkilöstön osaamisen vahvistuminen
 • Laadun varmistuksen läpinäkyvyyden lisääntyminen
 • Laadunhallinnan kokonaisuuden päivitetyt viestintämateriaalit (mm. verkkosivut)


Tavoite 2

 • Laadunhallintajärjestelmän arviointi- ja kehittämismenetelmiä on pilotoitu, arvioitu ja otettu soveltuvin osin käyttöön
 • Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn integroiminen osaksi omaa laadunhallintajärjestelmää
 • Opiskelijakunnan roolin vahvistuminen laadun kehittämisessä
 • Henkilöstön laadunhallintaosaamisen vahvistuminen


Tavoite 3

 • Laadunhallintajärjestelmän itsearvioinnin perehdytystilaisuuden järjestäminen Jyväskylässä (toteutus yhteistyössä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän koordinoiman hankkeen kanssa)
 • Tilaisuuden livestriimaus ja tallenne verkkosivulle OPH:n kanssa sovituksi määräajaksi
 • Laatuvastaavien laadunhallintaosaamisen vahvistuminen

Hankkeen päätoteuttaja

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Osatoteuttajat

 • Jyväskylän kristillinen opisto
 • Jyväskylän palvelualan opisto
 • Karstulan Evankelinen opisto
 • Palvelualan opisto Kuopio
 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Kehittämispäällikkö Taina Saarikko

Rahoittaja

Opetushallitus
oph rahoittaa logo.png
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Kehittäminen / Kehittämishankkeet / Samassa veneessä 5 - Puhuria purjeisiin Tulosta sivu