Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

OPPA –hanke = Uudet oppimisen arviointitavat ja oppimispolut lukiosta yliopistoon

Hankkeen toteutusaika: 01.8.2016 - 31.8.2018

Hankkeen tavoitteena on kehittää yksittäisten erillisten arviointien sijaan pitkäkestoista oppimisen prosessia tukeva arviointimalli, jonka avulla oppijan on mahdollista hahmottaa oppimisen ja kasvun prosesseja kokonaisvaltaisesti. Hankkeessa haemme ”kasvun kansio” - ajattelun mukaista arviointimallia ja toimintatapaa lukiokoulutukseen. Etsimme elementtejä, joiden avulla oppija voi rakentaa laajempaa ja syvempää tietoa omasta osaamisestaan sekä sen suhteesta omiin tavoitteisiinsa ja kehittämistarpeisiinsa. Hanke tuottaa lukioiden ja korkeakoulujen rajapintaan uudenlaisen osaamisen mittaamisen työkalun, jota voidaan käyttää lukiokoulutuksen päättöarviointina samalla kun se toimii korkeakoulujen sisäänoton tukena. Tulevaisuuden taitojen mittaamiseen tuotetaan käsitteet ja mittarit yhteistyössä korkeakoulujen ja tulevaisuustutkijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään virtuaalitodellisuuden ja kuvallisen oppimisympäristön teknologioita sulautettuna olemassa oleviin oppimisympäristöihin.

Tavoitteet

  • Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen käänteisellä opetuksella. 
  • Arvioinnin kehittäminen
  • Arviointityökalujen kehittäminen
  • Digitaalisten oppimisympäristöjen liittäminen LRS - learning record store -järjestelmiin. Edellisten tavoitteiden sisältöjä tullaan soveltamaan myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Virtuaalisuuden tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja jo lukiokoulutuksen aikana ja samalla herättää mielenkiintoa korkeakouluopintojen suorittamiseen. 
  • Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää malleja osaamisen tunnustamiseen ja rakentaa mahdollisuuksia yliopisto-opintojen suorittamiseen osana lukio-opiskelua. Tavoitteena on kehittää flipped learning-mallia joka voisi korvata korkeakoulujen pääsykokeet tulevaisuudessa, kun oppilaan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen monipuolistuvat.

Tavoiteltavat tulokset

Hanke kehittää lukiolaisten opiskelutapoja, yksilöllistä arviointia sekä lisää kiinnostusta korkeakouluopintoja kohtaan. Hankkeen tuotos on uusi kansallinen oppimis- ja arviointijärjestelmä. Lisäksi päättöarviointi ja yliopistojen pääsykoevaatimukset yhdistetään kustannustehokkaasti. Virtuaalisen opetusteknologian globaali läpimurto mahdollistaa uudentyyppiset opinnot ja oppimisen elämykset. Hanke tulee olemaan kansallisesti ja kansainvälisesti ensimmäinen lukio-yliopistoyhteistyöprojekti, joka pystyy toteuttamaan virtuaaliopetusta kuvatulla tavalla. Hankeverkoston kansainväliset yhteydet edesauttavat näkyvyyttä ja tulosten disseminaatiota. Hankepartnereista osa on mukana HunderEDissä, joka tarjoaa hankkeelle verkostoja ja mahdollistaa jatkorahoituksen hakemisen. Hanke mahdollistaa innovatiivisen, täysin uudenlaisen kehityshankkeen, jolla uudistetaan suomalaista koulujärjestelmää ja mahdollistetaan suomalaisen koulutusviennin kasvaminen.

Hankkeen päätoteuttaja

Kuopion kaupunki

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän lukiokoulutus
Lahden kaupunki
Lukioliikelaitos Tavastia
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Eduhakkerit
Mobie Oy
SkilzzUp
Opetus.tv ja polku-palvelut

Hankkeen yhteyshenkilöt

Lukio-opetuspäällikkö Antti Kervinen, antti.kervinen (at) kuopio.fi, 044 – 718 4040 
Hankekoordinaattori Matti Lähtevänoja, matti.lahtevanoja (at) kuopio.fi, 044 – 718 4071
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: 
Hankekoordinaattori Jussi Lounassalo

Rahoittaja 

Opetushallitus

 

 

hankkeet_opetushallitus.jpg
Kehittämishankkeet / OPPA-hanke = Uudet oppimisen arviointitavat ja oppimispolut lukiosta yliopistoon Tulosta sivu