Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg
YEL -Young European Leaders (KA2)

Hankkeen toteutusaika 1.9.2015 - 1.11.2017

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on opiskelijoitten yhteiskunnallisen osallistamisen vahvistaminen. Hankkeessa mukana olevassa kuudessa eurooppalaisessa koulussa perustetaan väittely- ja argumentointikerhoja, vahvistetaan nuorten tiedonhakutaitoja, tiimitaitoja ja IT-valmiuksia. Hankkeen aikana nuoret valmistautuvat ja osallistuvat yhdessä MUN-konferenssiin (Model United Nations). Opettajat ja nuoret osallistuvat yhdessä hankekokouksiin. Hankkeeseen sisältyy vastavuoroisia pidempiä opiskelijaliikkuvuuksia mukana olevien koulujen välillä.

Hankkeen päätoteuttaja

Kuusi eurooppalaista koulua Europrojectnet – Education Without Frontiers –verkostosta. Koordinoiva koulu on Gymnázium Bilingválne (Slovakia). Muut mukana olevat koulut ovat IES Miguel Catalán (Espanja), Institution Saint Jude (Ranska), Lycée Michel Rodange (Luxemburg), Schildtin lukio ja Wittekind Gymnasium (Saksa).

Hankkeen yhteyshenkilö

Satu Syyrakki, Schildtin lukio

Rahoittaja

Hanke on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+ -tuella.

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

 Erasmus+_logo_uusi.jpg

Kansainvälisyyshankkeet / YEL- Young European Leaders (KA2) Tulosta sivu