Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

VITAL

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016- 31.8.2019


VITAL - Vision, Innovation, Teamwork, Achievement and Leadership – hankkeessa jaetaan yrittäjyyskasvatuksen hyviä käytäntöjä ja menetelmiä opiskelijoille ja opettajille järjestettävien workshoppien muodossa. Lisätietoa liitteessä.

Hankkeen päätoteuttaja

Northern Regional College, UK
Osatoteuttajat
Oppilaitokset:
Jyväskylän ammattiopisto
ES La Senia (ES)
AEVA (PT)

Työelämäkumppanit

APIP (ES)
Ballymena Business Centre (NI)

Hankkeen yhteyshenkilö

Niina Helin
Rea Tuominen

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+ tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä. Suomessa Erasmus+ ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Erasmus+_logo_uusi.jpg

Uutiskirjeet