Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Taking Off 3

 Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016-31.8.2018

Hankkeen kuvaus

Keskisuomalaisten, yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoavien koulutusorganisaatioiden konsortiohanke, jossa yleissivistävien aineiden opettajat ja kouluttajat, hallinnossa työskentelevät koulutussihteerit sekä ohjaushenkilöstön edustajat (yhteensä 27 henkilöä) osallistuvat eurooppalaiselle täydennyskoulutuskurssille, muuhun yleissivistävään koulutukseen tai job shadowing -jaksolle ulkomaisessa aikuiskoulutusorganisaatiossa. Apurahat on suunnattu nimenomaan ei-ammatillisten aineiden aikuiskouluttajille ja aikuiskoulutuksen hallintotehtävissä toimiville.

Tavoitteet

• Ammatillisen osaamisen lisääntyminen
• Laajempi käsitys aikuiskoulutuksen käytännöistä ja aikuiskoulutuspolitiikasta eri maissa
• Aikuiskoulutusorganisaatioiden uudistuminen ja kansainvälistyminen
• Opettamisen ja oppimisen laadun kehittäminen
• Sosiaalisen, kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden parempi huomioiminen sekä kyky vastata heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden tarpeisiin
• Urakehityksen tukeminen
• Vieraiden kielten osaaminen
• Työmotivaation ja työtyytyväisyyden lisääntyminen

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (ml. Jyväskylän aikuislukio, Jyväskylän aikuisopisto ja Jämsän ammattiopisto)

Hankkeen osatoteuttajat

Hankasalmen kansalaisopisto
Jyväskylän kansalaisopisto
Jyväskylän kristillinen opisto
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE

Hankkeen yhteyshenkilö

Aino Malin

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+ -tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.
Erasmus+_logo_uusi.jpg