Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

NordPlus Machinery

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016 – 31.5.2018

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää tiiviillä työelämälähtöisellä yhteistyöllä metsäkoneenkuljettajan opetussuunnitelmia vastaamaan paremmin kansainvälistyviin työelämän tarpeisiin. Tavoitteeseen päästään vaihtamalla verkostokumppaneiden kesken parhaita käytäntöjä liittyen pedagogiikkaan, työssäoppimiseen ja opiskelijan oppimisen arviointiin. Lisäksi kartoitetaan työelämän tarpeita ja otetaan ne huomioon opetussuunnitelmien kehittämistyössä.

Hankkeen päätoteuttaja

Luua Forestry School, Viro

Osatoteuttajat

JUST FOREST AMJ OÜ, Viro
State Forest Management Center, Viro
Ogre Technical School, Latvia
Komatsu Forest OY, Suomi
Metsähallitus, Suomi

Hankkeen yhteyshenkilö

Opettaja Kari Kytömäki; Jämsän ammattiopisto
kari.kytomaki(at)jao.fi
puh. 040 341 4510

Rahoittaja

Opetushallitus / Nordplus Horisontal-ohjelma

oph rahoittaa logo.png
Kansainvälisyyshankkeet / Nordplus Machinery Tulosta sivu