Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Lucky you - Getting Older in Europe
ERASMUS+ KA2 -hanke

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016-31.8.2018

Tavoite

Lucky you -hankkeen tavoitteena on suunnitella yhteistyössä viiden eurooppalaisen sosiaali- ja terveysalan toisen asteen oppilaitoksen, yhden yliopiston ja yhden sairaalan kanssa eurooppalainen vanhenevan väestön kotioloissa selviytymistä tukeva opintokokonaisuus.

Se suunnataan sekä toisen asteen että ammattikorkeakoulutason opiskelijoille. Jakso toimii myös lisä- ja täydennyskoulutuksena jo ammatissa toimiville hoitotyöntekijöille.

Lucky you -opintokokonaisuus suunnitellaan The Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)–analyysimenetelmän pohjalta. CGA mittaa vanhusten voimavaroja viidellä elämän eri osa-alueella. Hankkeen osatoteuttajat vastaavat kukin yhdestä CGA-analyysin kokonaisuudesta, jotka ovat toiminnallisuus (functionality), ravitsemus (nutrition), sosiaaliset kyvyt (social situations), masennus (depression) ja kognitiivinen kyvykkyys (cognition).

Lisäksi hankkeessa mukana oleva työelämäedustaja, islantilainen sairaala toimii CGA-analyysin, sen osa-alueiden ja opintokokonaisuuden käytännön työelämän testaajana.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen osatoteuttajat

HBO IC DIEN VZW, Belgia
IES Manuel G. Argon, Espanja
Hyria, Suomi
VOSZ and SSZ, Tsekin tasavalta
Riga Strandina Universitat, Latvia
Akureyri Hospital, Islanti

Hankkeen yhteyshenkilö

Maria Sissonen

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+ -tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Erasmus_logo.jpgLucky_logo_color_minimum.png

Kansainvälisyyshankkeet / Lucky you - Getting Older in Europe Tulosta sivu