Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Let's get global -hanke II (lukuvuodet 2017-2018) (OPH)

Hankkeen kuvaus

Let´s get global -hanke on Unesco-koulujen ja globaalien kehityskysymysten parissa toimivien järjestöjen globaalikasvatuksen hanke, jossa kannetaan globaalia vastuuta, rakennetaan kehityskumppanuutta pohjoisen ja etelän nuorten välillä ja kasvetaan maailmankansalaisina. 

Hankkeessa on mukana Helsingin kielilukio, Jyväskylän Lyseon lukio ja Vaasan lyseon lukio – kaikki Unesco-kouluja. Globaaleista kehityskysymyksistä kiinnostuneista järjestöistä verkostossa on mukana Suomen Pakolaisapu, Plan, Suomen ja Caring hands -järjestö sekä Suomen YK-liitto. Muita hankekumppaneita ovat mm. mentoreina toimivat kulttuuriantropologit sekä alumniyhdistykset sekä yritykset.

Let's get global

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen aikana tehdään yhteistyössä uusia globaalikasvatuksen oppimateriaaleja ja toimintamalleja, joiden avulla opitaan maailmankansalaisen tietoja ja taitoja ja otetaan haltuun ja edistetään YK2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Kehityskumppanuuden myötä näitä tavoitteita pohditaan yhdessä myös etelän nuorten kanssa. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen globaaleista kehityskysymyksistä kiinnostuneita Unesco-kouluja

Let´s get global -hankkeen tavoitteet yksityiskohtaisemmin:

1. Tavoitteena on syventää ja vahvistaa Unesco-koulujen ja globaaleista kehityskysymyksistä kiinnostuneiden järjestöjen ja muiden toimijoiden verkostoa.
2. Tavoitteena on syventää maailmankansalaisen tietoja ja taitoja ja kehittää näiden opiskeluun uudenlaisia ja innovatiivisia oppimisympäristöjä, joissa lisätään tietämystä kestävästä elämäntavasta, ihmisoikeuksista ja edistetään yhdenvertaisuutta sekä rauhan ja väkivallattomuuden kulttuuria sekä kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden arvostamista. Tavoitteena on ymmärtää, miten nämä teemat liittyvät YK2030 kestävän kehityksen sopimukseen. Hankkeessa toimitaan näiden tavoitteiden edistämiseksi paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla.
3. Let´s get global -hankkeessa otetaan ja kannetaan globaalia vastuuta. Tavoitteena on ymmärtää globaaleja haasteita ja ongelmia ja miten niitä on pyritty ratkomaan. Hankkeen aikana tutustutaan YK2030 kestävän kehityksen sopimukseen ja siihen, miten järjestöt, yritykset ja eri alojen asiantuntijat sekä yksittäiset maailmankansalaiset ovat toimineet näiden tavoitteiden edistämiseksi. Hankkeen aikana pyritään löytämään oma tapa itse ottaa ja kantaa vastuuta aktiivisina maailmankansalaisina. Toteutetaan varainhankinta, jolla helpotetaan kaikista köyhimmässä asemassa olevien asemaa ja edistetään heidän mahdollisuuksiaan oppia lukemaan ja hankkimaan toimeentulo.
4. Let´s get global -hankkeen tavoitteena on kehityskumppanuuden vahvistaminen pohjoisen ja etelän nuorten välillä. Hankkeen tavoitteena on edistää ja syventää kehityskumppanuutta ja globaalin vastuun kantamista ja maailmankansalaisen tietoja ja taitoja. Samalla edistetään Ugandassa kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntimahdollisuuksia ja tuetaan heidän TVT-taitojen vahvistumista. Samalla opitaan maailmankansalaisen tietoja ja taitoja ja pystytään yhdessä ottamaan ja kantamaan globaalia vastuuta. Tavoitteena on myös luoda pysyvä yhteys ugandalaisten toimijoiden kanssa. 

Yhteyshenkilö

Hanketta koordinoi Vaasan Lyseon lukio ja Mika Jokiaho, historian ja yhteiskuntaopin lehtori.
Jyväskylän Lyseon lukiossa yhteyshenkilö on Raili Kivelä.

Rahoittaja

Opetushallitus

oph rahoittaa logo.png
Kansainvälisyyshankkeet / Let's get global-hanke II (lukuvuodet 2017-2018) (OPH) Tulosta sivu