Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

LINK 2

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2014 - 31.8.2017

Tavoitteet

Verkkokaupan kasvattaessa markkinaosuuksia pakkausmateriaalien ja erilaisten pakkaustuotteiden tarve lisääntyy. Samalla kasvaa myös graafisen teollisuuden osaamistarpeet ko. osa-alueella. LINK 2 -hankkeessa kuusi oppilaitosta neljästä maasta (FI, ES, DK, CH) suunnittelee ja kokeilee erilaisia tapoja toteuttaa pakkauksia.

Hankkeen päätoteuttaja

KTS, Kööpenhaminan tekninen oppilaitos

Osatoteuttajat/ yhteistyötahot

Jyväskylän ammattiopisto
Amisto, Porvoo
Kolding Tekniske Skole, Tanska
IES Puerta Bonita, Espanja
Schule für Gestaltung, St. Gallen, Sveits

Hankkeen yhteyshenkilöt

Vesa-Antti Iltola
Rea Tuominen

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+ tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä.

Suomessa Erasmus+ ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.