Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Kam’oon China 9 (KC 9)

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2016-31.12.2017

Kam’oon China -verkosto koostuu 12 suomalaisesta ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiosta. Verkosto on perustettu 1998.Hankkeen toimintoja rahoitetaan Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen valtionavustuksella ja verkoston oppilaitosten omalla rahoituksella.

Kohderyhmiä ovat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja opettajat sekä oppilaitosten muu henkilöstö.

Tavoitteet

• Ammatillisen osaamisen kehittäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä
• Työelämän edellyttämän monikulttuurisen ja kansainvälisen osaamisen kehittäminen
• Kansainvälisen työssäoppimisen laadun varmennuksen kehittäminen
• Ammattitaitokilpailutoiminnan kehittäminen Kiinan ja Suomen välillä
• Oppilaitosten kansainvälisen toiminnan kehittäminen

Käytännön toteutus

• Opiskelijoiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen Kiinassa kiinalaisissa ja suomalaisissa yrityksissä.
• Vaihtojaksoja edeltävän ja vaihtojaksojen aikaisen valmennuksen kehittäminen ja mallintaminen
• Kiinan ja Suomen välinen ammattitaitokilpailutoiminta sosiaali- ja terveysalalla
• Valinnaisen tutkinnon osan suorittaminen Kiinassa (Traditional Chinese Caring 15 osaamispistettä)
• Kotikansainvälistymisen lisääminen mm. Kiina-viikojen ja tietoiskujen avulla.
• Verkostoyhteistyön kehittäminen / Hyvien käytäntöjen levittäminen
Kam’oon China, ChiNet ja ThaiGo-verkostojen kesken
(yhtenäinen opiskelijapalautekysely Kam’oon China,ThaiGo ja ChiNet –hankkeissa)
• Hankkeiden itsearviointi

Lisätietoa

www.finvet.fi

Hankkeen päätoteuttaja

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat / yhteistyötahot

Helsingin diakoniaopisto
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Porvoo International College
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Rovaniemen seudun koulutuskuntayhtymä
Savon koulutuskuntayhtymä
Turun Ammattiopisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Seija Rossinen

Rahoittaja

Opetushallitus

hankkeet_opetushallitus.jpg