Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Intia-verkosto

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2016–31.12.2017 (jatkuva, rahoitusta haetaan vuosittain)

Hankkeen kuvaus

Ammatillisen koulutuksen Intia-verkosto (15 suomalaista ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiota) jatkaa hankekaudella 2016-2017 aiemmin toteutetuissa verkostohankkeissa aloitettuja opiskelijoiden työssäoppimis- ja asiantuntijoiden työelämäjaksoja sekä henkilöstön (opettajat/kouluttajat/opinto-ohjaajat/johdon edustajat) asiantuntijamatkoja. Hankerahoituksella voidaan toteuttaa yhteensä 29 neljän viikon opiskelija- ja 6 (max 1 viikko) asiantuntijaliikkuvuutta. Hankkeessa ylläpidetään ja kehitetään jo olemassa olevaa yhteistyöverkostoa. Uusia työelämäkumppaneita etsitään ja uusia koulutusaloja (esim. matkailu, käsi- ja taideteollisuus, taideaineet) otetaan mukaan toimintaan.

Tässä hankkeessa painotetaan erityisesti liikkuvuusjaksojen laadun vahvistamista, verkostomaisen toimintakulttuurin jalkauttamista sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen Intia-osaamisen näkyväksi tekemistä yli koulutustasojen. Tavoitteena on myös lisätä suomalaisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen tunnettuutta ja kysyntää Intiassa.

Lisätietoa: www.finvet.fi ja http://intiaverkosto.ning.com/

Tavoitteet

• Verkoston oppilaitosten henkilöstön Intia-tietouden ja -osaamisen vahvistaminen
• Opiskelijoiden laadukkaiden työssäoppimisjaksojen toteuttaminen Intiassa
• Näkyvyyden lisääminen Suomessa ja Intiassa
• Työssäoppimispaikka- ja yhteistyöverkoston vahvistaminen ja laajentaminen
Hankkeen päätoteuttaja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Helsingin Diakoniaopisto
Helsinki Business College Oy / Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Koulutuskeskus Salpaus
Kouvolan seudun ammattiopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Tampereen kaupunki/Tampereen ammattiopisto
Turun sivistystoimiala/Turun ammatti-instituutti
Vaasan ammattiopisto
Yrkesakademin i Österbotten

Hankkeen yhteyshenkilö

Aino Malin

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg