Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

AR4VET – Teasers for VET Trainers and Teachers

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017-31.8.2019

Tavoite

Hankkeen "Augmented Reality for Vocational Education and Training" (AR4VET) tavoitteena on kehittää ja testata erilaisia lisätyn todellisuuden hyödyntämismahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa. Tämän verrattain uuden tekniikan mahdollistamilla menetelmillä pyritään lisäämään oppijoiden motivaatiota sekä halua ja kykyä ottaa entistä enemmän vastuuta oppimisestaan tekemällä monimutkaisiakin prosesseja ja kokonaisuuksia visuaalisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi sekä nuorille että aikuisille oppijoille.

Hankkeen aikana testataan eri laitekokonaisuuksien ja tietoteknisten sovellusten yhteiskäyttöä sekä tuotetaan opetusmateriaalia ammatillisten opettajien käyttöön ja tarjotaan koulutusta materiaalin käyttöön ja jatkokehittämiseen omaan alaan ja opetukseen sopivaksi. Esimerkkimateriaalia tuotetaan viidessä eri maassa neljälle eri alalle: Saksassa kohdealana on kemia/laboratorioala, Suomessa autoala, Hollannissa ja Sloveniassa rakennusala ja Kyproksella ICT.

Hankkeen päätoteuttaja

Sachsische Bildungsgesellschaft Furumweltschutz Und Chemieberufe Dresden Mbh – SBG, Saksa

Hankkeen osatoteuttajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
S.C.P. SERV Limited, Kypros
Stichting BVE Oost-Gelderland, Hollanti
Solski Center Kranj, Slovenia

Hankkeen yhteyshenkilö

Sari Lehtonotko

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+ -tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_FI.jpg

Kansainvälisyyshankkeet / AR4VET – Teasers for VET Trainers and Teachers Tulosta sivu