Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Kansainvälisyyshankkeet

Kansainvälisyys on merkittävä osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän toimintastrategiaa. Sitä toteutetaan kotikansainvälisyyden keinoin (muun muassa tapahtumat, ulkomaiset työssäoppijaopiskelijat, asiantuntijavieraat), ulkomaan työssäoppimis- ja opintojaksoin ja hankekokouksin sekä tarjoamalla opiskelijoille kansainvälisesti painottuneita opintopolkuja. Kansainvälinen koulutusliiketoiminta on tärkeä osa kehittämistyötä.

Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuutta rahoittaa Euroopan komissio, Suomessa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Kansainvälisen toiminnan rahoituslähteinä sekä ammatillisen että lukiokoulutuksen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksissa sekä kehittämistyössä on yleisimmin EU:n Erasmus+ -ohjelma (2014-2020). Lisäksi ulkopuolista rahoitusta on haettavissa Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista ja kansallista rahoitusta Opetushallitukselta. Kansainvälistä toimintaa tuetaan myös kuntayhtymän omilla budjettivaroilla.Toimintaa kehitetään jatkossa vahvemmin myös muiden rahoitusohjelmien (mm. UIA, EACEA, Horizon) avulla ja yhteistyössä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Kansainvälisyyshankkeet Tulosta sivu