Valitse ao-oppilaitos
ao-julkaisut-yläkuva.jpg

ao-julkaisut

Tervetuloa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän julkaisusarjan pariin! Sarjaan kootaan kuntayhtymän asiantuntijuutta ja arvokasta tietoa niin oman henkilöstön kuin yleisönkin käyttöön. Kirjoittajat ovat
kuntayhtymän henkilöstöä.

Julkaisut ovat hankkeiden loppuraportteja tai muita hankkeiden merkittäviä julkaisuja, selvityksiä, raportteja, tutkimuksia, oppaita, ohjekirjoja tai avoimeen käyttöön tarkoitettua opetusmateriaalia.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon tulevaisuuksia tarkastelemassa (2017)

Katriina Huttunen on Jämsän ammattiopiston opettaja. Hän tutki humanistisen ja kasvatusalan kehittämisen kohteita ja kehittämistyön tuloksia. Tavoitteena oli tuoda esiin yhden alan kehittämiseen liittyvät tulevaisuuden näkökulmat ammatillisen koulutuksen reformin keskellä. Tuloksia voidaan hyödyntää niin koulutuksen valtakunnallisessa kehittämisessä kuin koulutusorganisaatioiden omien opetussuunnitelmienkin kehittämisessä.

Kaikkialla oppiminen lukiossa: KOPPI-mallin toimivuuden edellytykset lukiokurssien toteutuksessa (2017)

Minna Saikkonen on Jyväskylän Lyseon lukion opettaja. Hän toimi lukiokoulutuksen Terve sielu terveessä ruumiissa -hyvinvointihankkeen projektipäällikkönä. Hankkeessa kehitettiin lukiokoulutukseen, mutta myös ammatilliseen koulutuksen hyödynnettäväksi erilaisia hyvinvointia edistäviä toimintoja. Julkaisu on hankkeen loppuraportti.

Pedagogiikka edellä kohti uutta – tulosalueiden digiloikkakeskustelut Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä (2017)

Hanna Frilander, Tuomas Heinonen ja Jaana Virtanen ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ict:n ja opetusteknologian asiantuntijoita. He vetivät koko kuntayhtymää koskeneet digiloikkakeskustelut, joiden tulokset on koottu julkaisuun. Parhaimmillaan digitaalisuus luo yhteisöllisyyttä ja avaa uusia mahdollisuuksia niin opetustyössä kuin tukipalveluissakin. Kehitystyö puolestaan vaatii luovaa riskinottoa, resursseja ja koulutusalat ja sekä -rajat ylittävää yhteistyötä.

Ammatillisen opettajan toimijuus muutoksessa: case tekniikan ja liikenteen alalta (2017)

Helena Taskinen on Jyväskylän aikuisopiston kouluttaja. Hän haastatteli artikkeliinsa tekniikan ja liikenteen koulutusalalla työskentelevää ammatillista opettajaa. Artikkelissa kuvataan, millaista on ammatillisessa peruskoulutuksessa toimivan tekniikan ja liikenteen alan ammattiaineiden opettajan toimijuus. Toimijuudella artikkelissa tarkoitetaan opettajan käsityksiä, kokemuksia ja tuntemuksia omista mahdollisuuksistaan työssään.

Terve sielu terveessä ruumiissa -hankkeen loppuraportti (2017)

 
Minna Koskinen työskenteli Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 -hankkeen projektityöntekijänä. Tavoitteena oli rakentaa malli lukio-opiskelun toteuttamisesta osittain muualla kuin luokassa. Tällöin oppiminen tapahtuu informaaleissa oppimisympäristöissä monipuolisia työtapoja hyödyntäen. Julkaisu on hankkeen tutkimusraportti.