Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg
Sujuvat työnhakumarkkinat

Hankkeen toteutusaika: 15.2.2016-14.2.2019

Hanke tukee Nuorisotakuun toteutumista suuntautuessaan edistämään ammattiin valmistuvien opiskelijoiden siirtymistä työelämään mahdollisimman sujuvasti. Hankkeen uutuusarvona on alueen työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tiivis yhteistyö valmistuvien opiskelijoiden työnhaun ja työllistymisen edistämiseksi.

Kohderyhmänä ovat toteuttajaoppilaitosten ammattiin valmistuvat opiskelijat, jotka valmentautuvat työnhakuun, ammatilliset opettajat ja ohjaushenkilöstö, jotka organisoivat ja toteuttavat opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia ja työelämätaitoja edistävää opetusta ja ohjausta, sekä Keski-Suomen maakunnan alueella toimivat työllistävät yritykset, erityisesti pk-yritykset sekä julkiset työantajaorganisaatiot.

Hankkeen aikana opiskelijoille luodaan Työnhaku ja oma osaaminen – verkkokurssi ja organisoidaan sen käyttöönotto. Lisäksi suunnitellaan verkkokurssin vaihtoehtoinen Ohjattu työnhaku – moduuli ja luodaan valmistuvan opiskelijan työnhaun ja työelämätaitojen osaamisen kriteerit. Alueen työnantajille hankkeessa järjestetään Laadukas työnhaastattelu -valmennusta sekä mentorivalmennusta. Lisäksi hankkeessa ohjataan ja tuetaan ammatillisia kouluttajia ja ohjaushenkilöstöä toimimaan tiiviisti opiskelijan tukena työnhakuun valmistautumisessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet kohdistuvat oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan sekä yhteistyön syventämiseen alueen työnantajien kanssa. Tavoitteena hankkeessa on edistää ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä ja kiinnittymistä työelämään lisäämällä heidän työllistymisvalmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan toimia alueen työnhakumarkkinoilla. Lisäksi tavoitteena on lisätä oppilaitosten valmiuksia ohjata opiskelijoita työllistymään sekä lisätä ja monipuolistaa digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä oman alan työmarkkinoiden kehityksen seuraamisessa ja verkostoitumisessa.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Vuokko Joutsen,  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
vuokko.joutsen(at)jao.fi
040 341 6222

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpg

hankkeet_ely_keskus.jpg

POKE_logo_uusi.jpg

 

jamk_logo_uusi.png

EU-hankkeet / Sujuvat työnhakumarkkinat Tulosta sivu