Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Opsodiili Länsi-Suomi

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2015 – 31.12.2017

Opsodiili Länsi-Suomi on osa ESR-nuorisotakuuta, jossa yhtenä tavoitteena on kehittää koulutukseen ja työelämään siirtymistä sekä koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluja ja toimintatapoja. Hanke muodostaa kehittämiskokonaisuuden yhdessä valtakunnallisen koordinoivan hankkeen sekä Pohjois-, Etelä- ja Itä-Suomen suuralueiden hankkeiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena on vahvistaa nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytyksiä. 

Tavoitteet

Länsi-Suomen suuralueen teemana on Yritykset nuorten oppisopimuksen mahdollistajina - nuoret osaajat yritysten voimavarana. Hankkeen tavoitteena on edistää oppisopimuskoulutuksen win-win –tilanteiden syntymistä, joissa sekä nuoret että yritykset ovat voittajia: nuoret saavat tarvitsemansa koulutus- ja työpaikan ja työnantajat tuottavia ja innovatiivisia nuoria osaajia yrityksiinsä kasvamaan.

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, joiden avulla parannetaan oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta, helpotetaan oppisopimuskoulutukseen ohjautumista sekä edistetään työpaikkojen ja nuorten kohtaamista. Myös nuorten siirtymiä koulutuksesta koulutukseen tuetaan.

Hankkeen aikana rakentuu Länsi-Suomen suuraluekohtainen oppisopimustoimijoiden verkosto tukemaan oppisopimustoimintaan liittyvien käytänteiden yhtenäistymistä. Lisäksi kootaan ja vahvistetaan alueellisia moniammatillisia toimijaverkostoja, joiden avulla voidaan vaikuttaa yritysten mahdollisuuksiin työllistää nuoria oppisopimuksella sekä edistää nuorten ohjautuvuutta oppisopimuskoulutukseen.

Tavoiteltavat tulokset
- uudet toimintamallit nuorten oppisopimuskoulutukseen
- nuorten ja työpaikkojen kohtaantoa edistävät uudenlaiset ratkaisut
- yhdenmukaiset ja selkeät oppisopimuskäytänteet
- ymmärrettävä ja näkyvä viestintä
- verkostoyhteistyön vahvistuminen

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 


Osatoteuttajat

Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu aikuiskoulutus –liikelaitos

Länsirannikon koulutus Oy

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Optima samkommun

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Tarja Orellana, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
tarja.orellana(at)jao.fi
040 341 5189

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

 

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpg

hankkeet_ely_keskus.jpg

 

Logo_Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.jpg