Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg
Omalle polulle korkeakouluun

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2017

Omalle polulle korkeakouluun on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden siirtymävaihetta toiselta asteelta korkea-asteelle. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tulosalueista hankkeessa mukana ovat Jyväskylän lukiokoulutus ja Jyväskylän ammattiopisto.

Tavoitteet

Sujuvoittaa opintopolkuja, edistää osuvia työelämäorientoituneita koulutusvalintoja sekä ehkäistä epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämisiä. Hankkeen keskeisenä kohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat (lukiot ja ammattiopisto) sekä ohjaus- ja opetushenkilöstö (toinen aste ja korkea-aste). Hankkeen tavoitteena on rakentaa ohjauksen alueellinen kokonaismalli, jonka avulla tuetaan ja edistetään opiskelijoiden siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän yliopisto

Osatoteuttajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Outi Ruusuvirta-Uuksulainen (Jyväskylän yliopisto)
outi.h.ruusuvirta(at)jyu.fi
Puh. 040 801 0835

Projektikoordinaattori Antti Laitinen (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä)
antti.laitinen(at)jao.fi
puh. 040 341 4605

Projektikoordinaattori Outi Laitinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
outi.laitinen(at)jamk.fi
040 641 6370

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpg

hankkeet_ely_keskus.jpg

 

jamk_logo_uusi.png

Logo_jkky_nimialla_vari_jpg.jpg

 

EU-hankkeet / Omalle polulle korkeakouluun Tulosta sivu