ao_ohjaamo_yläkuva.jpg

Ohjaamo Jyväskylä

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2015-28.2.2018

Ohjaamo Jyväskylä on osa valtakunnallista (STM, OKM, TEM) palvelurakenteiden uudistamistyötä. Hankkeen tuloksena syntyy ohjauspalvelu, joka toimii asiakkaan näkökulmasta "yhden luukun periaatteella". Ohjaus on oikea-aikaista, osallistavaa ja sujuvaa. Palvelujärjestelmän rajapinnoilla tehty monialainen työ ja jaettu osaaminen on synnyttänyt uusia toimintatapoja nuoren parhaaksi.  

Tavoitteet

Syntyy alueen nuorten palveluiden ja toimijoiden muodostama palvelupaikka, Ohjaamo, jonka tavoitteena on asiakaslähtöinen, nuorten hyvinvointia ja osallisuutta edistävä, monialainen ohjauksellinen toimintamalli. Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelu, jossa nuori (15-29 v.) saa tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun, oman opiskelualan löytämiseen sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen. Tavoitteena on nuoren monialaiseen palvelutarpeeseen vastaaminen huomioimalla entistä paremmin nuoren omat näkemykset ja vahvuudet sekä hyödyntämällä tehokkaasti olemassa olevaa palveluverkostoa ja kehittämishankkeita.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttaja

Jyväskylän kaupunki

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Anne-Mari Landén, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
anne-mari.landen(at)jao.fi
040 341 6396

Projektisuunnittelija Mia Kärkkäinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
mia.karkkainen(at)jao.fi
040 341 6198

Hankepäällikkö Anna-Kaarina Autere, Jyväskylän kaupunki 
anna-kaarina.autere(at)jkl.fi
014 266 0799

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

EU-hankkeet / Ohjaamo Jyväskylä Tulosta sivu