Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2017- 28.2.2019

Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella -hanke kehittää maahanmuuttajien integroitumista koulutuksen avulla. Tämä toteutetaan kouluttamalla toisen asteen opiskelijoista mentoreita maahanmuuttajille. Samalla edistetään kantaväestön monikulttuurisuustiedon ja -taitojen karttumista ja
kahdensuuntaista integraatiota, jossa molemmilla osapuolilla tulee olla tarvittavat valmiudet onnistuneen lopputuloksen saamiseksi. Lisäksi hanke osallistuu Euroopan sosiaalirahaston ensimmäiseen kansainvälisen yhteistyön hakukierrokseen yhdessä Belgian, Saksan ja Ruotsin kanssa.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä koordinoi hanketta siten, että sen omat ja osatoteuttajista Jyväskylän palvelualan opiston sekä Karstulan Evankelisen Opiston maahanmuuttajaopiskelijat osallistuvat mentorointiin, jonka Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijat toteuttavat.

Osatoteuttajista Jyväskylän ammattikorkeakoulu tukee hankkeen tavoitteita ohjaamalla opinnäytetyön tekijöitä, jolloin saadaan myös tutkimustietoa. Mikäli maahanmuuttajien mentorointi osoittautuu menestykselliseksi, levittävät osatoteuttajat mallia omissa kontaktiverkostoissaan, jolloin mentoroinnin vaikuttavuus lisääntyy.

Kohderyhminä ovat toisella asteella sekä maahanmuuttajaopiskelijat että pilotointivaiheessa erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaopiskelijat. Välillisesti kohderyhminä ovat eri oppilaitokset ja työelämä.

Hankkeen toimenpiteenä luodaan ja pilotoidaan maahanmuuttajien mentorointimalli, joka edistää maahanmuuttajien koulutuksellisia valmiuksia ja siten koulutuksellista tasa-arvoa sekä ehkäisee koulutuksen keskeyttämisiä. Toiseksi luodaan ja pilotoidaan maahanmuuttajien mentoreiksi haluaville mentorivalmennusmalli, joka parantaa kotoperäisen väestön tietoa ja taitoja toimia monikulttuurisessa työympäristössä. Mallit jäävät osaksi koulutuskuntayhtymän toimintaa, ja niitä levitetään yhdessä kansallisten kumppaneiden kanssa. Mallien lisäksi tuloksena syntyy työssäoppimispaikkoja opiskelijoille oppilaitosten sisältä.

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajille tarjottavaa tukea sekä kantaväestön monikulttuurisuusvalmiuksia. Kansainvälisen yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on kokemusten jakaminen, yhteisten intressien tunnistaminen ja niiden käsittely toisilta oppien.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän palvelualan opisto
Karstulan Evankelinen Opisto

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Aino Malin, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
puh. 040 341 5147, aino.malin(at)jao.fi

Projektityöntekijä Ulla Koukkari-Anttonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
puh. 040 341 6243, ulla.koukkari-anttonen(at)jao.fi

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

 EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpghankkeet_ely_keskus.jpg

jamk logo.png jkl palvelualan opisto logo.jpg

 karstulan evankelinen opisto.jpg

 

Logo_jkky_nimialla_vari_jpg.jpg
EU-hankkeet / Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella Tulosta sivu