Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Luova kiertotalous: Luovalla osaamisella rakennemuutoksesta resurssiviisauteen

Hankkeen toteutusaika: 11.9.2017 - 29.2.2020

Luova kiertotalous -hankkeessa kehitetään Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kiertotalousosaamista monialaisesti keskittyen erityisesti luoviin aloihin, siihen liittyviä innovointi- ja tuotekehitystaitoja sekä työelämässä tärkeitä tiimiyrittäjyys- ja työelämäyhteistyövalmiuksia.

Hankkeen ytimen muodostavat monialaiset koulutuskokonaisuudet, työpajat ja tuotekehitysprojektit, joissa hyödynnetään keskisuomalaisia, uusia bio- ja turvepohjaisia materiaaleja sekä kiertotalouden sivutuotteita ja jätevirtoja. Hankkeessa tuetaan luovien alojen ammatillisen koulutuksen ja tekniikan alojen ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymistä sekä työelämäyhteyksien, yritysyhteistyön ja monialaisten tiimiyritysten syntymistä. Hankeen toimenpiteet lisäävät vuorovaikutusta eri koulutustasojen välillä ja tukevat opiskelijoiden yrittäjävalmiuksia sekä madaltavat luovien alojen opiskelijoiden kynnystä hakeutua valmistumisen jälkeen korkeakouluopintoihin.

Toteutus

Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen työpakettiin, joista ensimmäisen pääsisältö on luovien alojen ammatillisten ja teknisen alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden bio- ja kiertotalousosaamisen kehittäminen. Koulutuksissa ja työpajoissa sekä oppilaitos- ja yritysvierailuilla tutustutaan biomateriaaleihin, tuotekehitystyöhön sekä nykyaikaisiin valmistusmenetelmiin ja ohjelmistoihin kuten 3D, CNC, lasertyöstö. Toinen työpaketti painottuu opiskelijoiden tiimiyrittäjyys-valmennukseen ja innovaatiotaitojen kehittämiseen. Monialaisissa tiimeissä kohtaavat luovien alojen sekä biotalous- ja liiketalousalojen osaaminen. Kolmannessa työpaketissa paneudutaan tuotteiden ideointiin, kehittämiseen ja protoiluun sekä innovaatioiden tuotteistamiseen, tuotannollistamiseen ja kaupallistamiseen yhteistyössä muotoilijoiden kanssa.

Tulokset

Kaikki hankkeen toimenpiteisiin sisältyvät tietoiskut, lyhytkurssit ja työpajat kuten hackhaton sekä avoimet seminaarit kehittävät hanketoimijoiden osaamista, tarjoavat luontevan, käytännönläheisen ja monialaisen sekä toimiala- ja organisaatiorajoja rikkovan tavan tehdä työelämälähtöistä yhteistyötä. Monialaisen työskentelyn lopputuloksena syntyy uusia tuoteideoita ja tuotteita sekä monialaisia tiimiyrityksiä, yhteistyöverkostoja, innovaatiopolkumalli ja monialainen yrittäjyyspolku -valmennusmalli sekä vaihtoehtoisia, yksilöllisiä opinpolkuja. Hankkeen aikana syntyneet mallit ja toimintatavat sisällytetään osaksi uudistuvia opetussuunnitelmia, ja saadut kokemukset kootaan julkaisuiksi.

Tarve

Keski-Suomen maakuntastrategian yksi ajankohtaisimmista, alueellisista kehittämiskohteista on biotalous. Uusien biomateriaalien hyödyntäminen on vielä toistaiseksi ollut marginaalista, vaikka uusia biomateriaaleja ja tekniikoita voitaisiin kokeilla ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin luovassa käytännön työssä. Usein käytännön haasteena on se, että bio- ja kiertotalousalojen toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden väliset tiet eivät poikkialaisesti kohtaa.

Hanke kokoaa erilaisia bio- ja kiertotalouden materiaaleja hyödyntäviä toimijoita monialaisesti yhteen. Yhteistyökumppaneita ovat Artranta Ry, Suomen Punainen Risti Ry Länsi-Suomen piiri Ry, Taito Keski-Suomi Ry sekä Sellusta Finland Oy (Sukarwood™) ja Spinnova Oy.

Hanketiedottamisessa ja -viestinnässä hyödynnetään digitaalisten, kaikille avointen jakelukanavien tarjoamia mahdollisuuksia.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttaja

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti, Tiimiakatemia

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Sirpa Vauhkala, puh. 040 341 5568, sirpa.vauhkala(at)jao.fi

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

EU-hankkeet / Luova kiertotalous: Luovalla osaamisella rakennemuutoksesta resurssiviisauteen Tulosta sivu