Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

LuoKSe - luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta

Toteutusaika: 1.3.2016 -28.2.2018

Hankkeen lyhyt kuvaus ja tavoitteet

Maaseudun uusien palvelumuotojen ja monialaisten yritysten uusien palvelu-innovaatioiden tukeminen tiedottamalla Green Care -toiminnasta ja tunnistamalla palvelumahdollisuuksia.

Tavoitteena on monialaisen, vuorovaikutteisen viestinnän rakentaminen, joka koostuu: kokemusperäisestä tiedosta, vaikuttavuus-tiedosta ja palvelutarpeista eri asiakasryhmissä, palveluiden laadun määrittelystä, SOTE- ja matkailupalveluiden toimintaehtojen ja palvelupyyntöjen kartoituksesta sekä yhteistoiminnallisista tapahtumista, jotka innovoivat yritystoimintaa. Kokemusperäistä tietoa kerätään mm. eläin-, puutarha-, ja luovien alojen luontolähtöisten palvelujen kokeilualustojen avulla.

Hankkeen tuloksena syntyy

Hankkeen tuloksena syntyy Green Care toimintaan keskittyviä yhteistoiminnallisia tapahtumia, jotka innovoivat luontolähtöiseen yritystoimintaan. Tapahtumien yhteydessä tiedotetaan Green Care yritystoiminnan ammattitaitovaatimusten ja liiketoimintaosaamisen kriteereistä. Hankkeessa kartoitetaan luontolähtöisten palveluiden ostajien ja käyttäjien tarpeita, joista tiedotetaan yhteistoiminnallisissa tapahtumissa. Tuloksena syntyy keskisuomalainen Green Care verkosto.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hankkeen osatoteuttajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Maaseudun sivistysliitto
Luonnonvarakeskus, Laukaa puutarha

Hankkeen yhteyshenkilö

Sanna Peltola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

p.040 560 7927,

etunimi.sukunimi@jamk.fi

Rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Keski-Suomen ELY -keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

EU_lippu_ja_tunnuslause maaseudun kehittäminen.jpg

maaseutu2020_cmyk_oranssi_nk.jpg

jamk_logo_uusi.png

POKE_logo_uusi.jpg

luke_logo.jpg

maaseudun_sivistysliitto_logo.jpg

EU-hankkeet / LuoKSe - luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta Tulosta sivu