Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

EU-hankkeet

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä osallistuu aktiivisesti EU-hanketoimintaan ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä hallinnoi useita EU-rahoitteisia kehittämishankkeita. Niiden tavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeilla pyritään saamaan aikaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa merkittäviä kehitystuloksia. EU-rahoitteisia hankkeita osarahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) sekä Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Koulutuskuntayhtymän EU-hanketoimintaa ja muuta aluekehittämishanketoimintaa koordinoi tulosalueiden edustajista koostuva kehittämishankeryhmä, joka muodostaa kokonaiskuvaa kuntayhtymän kehittämistoiminnasta ja aluekehittämisestä, innostaa kehittämisen ideointiin, kokoaa ja jalostaa koko kuntayhtymää koskevien hankeaihioita sekä seuraa aktiivisesti mahdollisuuksia hakea ulkopuolista rahoitusta kehittämiseen.

EU-hankkeiden kehittämiskohteet tukevat koulutuskuntayhtymän strategiaa. Strategiasta pääset tutustumaan tästä linkistä.

Jos etsit hankekumppaniksi aktiivista ja kattavaa toisen asteen koulutuksen järjestäjää, niin voit olla yhteydessä kehittämishankeryhmän jäseniin:

  • Anu Tokila (pj), kuntayhtymän kehittämisjohtaja
  • Eeva Mäkinen, Jyväskylän aikuisopisto
  • Taina Saarikko, Jyväskylän ammattiopisto
  • Seija Kivelä, Jämsän ammattiopisto
  • Osmo Polas, Jyväskylän lukiokoulutus
  • Kaija Haapasaari, Jyväskylän oppisopimuskeskus
  • Aino Malin, Kansainvälisyys
  • Marleena Tuuri, Koulutusvienti
EU-hankkeet Tulosta sivu