Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Kehittäminen kuntayhtymässä

Kehittämistoiminnalla etsitään, testataan, kokeillaan, innovoidaan ja kehitellään toimintatapoja, joilla kuntayhtymä on toisen asteen koulutuksen laadussa ja järjestämisessä jatkossakin arvostettu edelläkävijä. Kehittämistoiminnalla tuetaan strategian määrittelemiä kehittämisteemoja.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kehittämistoiminta pohjautuu koulutuksen ja aluekehittämisen strategioihin ja painopistealueisiin. Kehittäminen on pitkäjänteistä ja systemaattista.

Kehittämistä tehdään oppilaitosten omana sisäisenä kehittämisenä sekä ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden avulla.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on aktiivinen yhteistyökumppani ja hankehallinnoija monissa alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Hanketoiminta on kehittämisen toteutus- ja rahoitusmuoto.

Kehittämistoiminnan painopisteet

Hanketoiminnan jäsentäminen

EU-rahoitteiset hankkeet, joita osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Kehittämishankkeet, jotka toteutetaan kuntayhtymän omalla rahoituksella tai ulkopuolisilla kehittämisavustuksilla. Kehittämisavustuksia myöntävät mm. Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Keski-Suomen liitto, ELY-keskukset

Kansainvälisyyshankkeet, joiden rahoituslähteinä ammatillisen koulutuksen osalta ovat tavallisimmin EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan (LLP) kuuluvat Leonardo da Vinci- ja Comenius -ohjelmat. Nykyinen elinikäisen oppimisen ohjelma päättyy 2013 lopussa ja sen tulee korvaamaan Eramus for all - Yhteinen Erasmus -ohjelma 2014-2020.

Vuonna 2016

AOKKY_Infograafi2016_3.gif